25/08/2017

Ngày 26/8/2017, TS. Ngô Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM đã có buổi tham quan và làm việc với Tập đoàn Lộc trời tại huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. Đoàn đã đến thăm công ty TNHHMTV Lương Thực Thoại Sơn (Nhà máy Thoại Sơn) và thảo luận với Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (DT ARC) thuộc tập đoàn Lộc trời để tìm kiếm sự kết nối hợp tác nghiên cứu khoa và chuyển giao.

 

">
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN