MV ca nhạc "Một thoáng quê hương"

mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

của tập thể Cán bộ  - Giảng viên USSH, VNUHCM