24/01/2018

Sáng nay (20/1), diễn giả Trần Thị Vĩnh Tường đã có buổi thuyết diễn tại trường Đại học KHXH&NV TP.HCM  với chủ đề: Bolero, di sản âm nhạc trong dòng chảy văn hoá cư dân Nam bộ . Trước buổi diễn thuyết này, bà Trần Thị Vĩnh Tường đã có 1 tháng để tìm hiểu, nghiên cứu. Bà cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển chủ đề bolero với cư dân miền Nam thành sách.

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN