07/01/2020
Vào 8g30 sáng ngày 07/01/2020, tại Hội trường Nhà điều hành của trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM (cơ sở Thủ Đức) đã diễn ra Lễ khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019. Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường về nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên. Buổi lễ nhằm vinh danh, khen thưởng những công trình NCKH của sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

MV ca nhạc "Một thoáng quê hương"

mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

của tập thể Cán bộ  - Giảng viên USSH, VNUHCM


   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN