18/06/2017

Sáng ngày 17/6/2016, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, đã diễn ra buổi lễ ra mắt Bộ sách văn học Hàn Quốc và tuyển tập văn học Đông Á nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc do trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM phối hợp cùng Nxb. Tổng hợp, Nxb. Văn hóa Văn nghệ TPHCM đồng tổ chức.

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN