24/04/2019

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng bài báo cáo tổng kết, ứng dụng thực hành kỹ năng đọc và phân tích dữ liệu định tính/định lượng trong đề tài NCKH của sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học-Dự án đã tổ chức buổi tập huấn cho sinh viên viết Báo cáo tổng kết NCKH năm 2019 vào thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2019, từ 8h30 -16h00, tại Phòng A131, cơ sở Thủ Đức của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM. 

MV ca nhạc "Một thoáng quê hương"

mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

của tập thể Cán bộ  - Giảng viên USSH, VNUHCM


   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN