15/06/2018
Chiều ngày 19/6/2018 lúc 14h00 tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM đã có buổi tọa đàm về việc “Giới thiệu các gói tài trợ nghiên cứu của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Sumitomo - Nhật Bản” do học giả Kenichi Hamana trình bày. Đây là một hoạt động học thuật định kỳ hằng năm do Phòng Quản lý Khoa học – Dự án phối hợp cùng Phòng Kế hoạch của Quỹ Sumitomo - Nhật Bản tổ chức nhằm giới thiệu cho cán bộ, giảng viên trẻ của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Quỹ nghiên cứu Sumitomo.
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN