Kỷ yếu Hội thảo Sau đại học năm 2018

Hội thảo khoa học Sau đại học là một hoạt động gắn liền với hoạt động đào tạo và nghiên cứu ở bậc sau đại học của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG - HCM. Đây là diễn đàn bổ ích để học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố những kết quả nghiên cứu khoa học gắn với đề tài nghiên cứu luận văn, luận án của mình; cũng là nơi để học viên sau đại học,nghiên cứu sinh gặp gỡ, trao đổi,  học hỏi những kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố khoa học. 

Hội thảo khoa học Sau đại học là một hoạt động gắn liền với hoạt động đào tạo và nghiên cứu ở bậc sau đại học của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG - HCM. Đây là diễn đàn bổ ích để học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố những kết quả nghiên cứu khoa học gắn với đề tài nghiên cứu luận văn, luận án của mình; cũng là nơi để học viên sau đại học,nghiên cứu sinh gặp gỡ, trao đổi,  học hỏi những kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố khoa học.


Vào ngày 08/10/2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Khoa học sau đại học năm 2018”. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Nhà trường đang thực hiện cụ thể hóa, tích hợp triết lý giáo dục: “Giáo dục toàn diện, khai phóng, đa văn hóa” vào chương trình đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu của Nhà Trường: có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hóa đại học.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học viên sau đại học ở cả hai bậc đào tạo: thạc sĩ và tiến sĩ.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 116  bài tham luận của học viên sau đại học các khóa đang đào tạo gửi về. Số lượng bài tham luận mà Ban tổ chức nhận được trải gần khắp các Khoa/Bộ môn có đào tạo sau đại học trong Trường, trong đó có những Khoa/Bộ môn có số lượng học viên gửi bài rất đông như: Khoa Giáo dục học, Khoa Văn học, Bộ môn Ngôn ngữ học, Khoa Văn hóa học, Khoa Lịch sử,… Những nội dung nghiên cứu đa dạng của học viên cao học, nghiên cứu sinh, trải đều từ các vấn đề lý luận, các khung lý thuyết đến các vấn đề thực tiễn, liên quan tới nhiều lĩnh vực thuộc mảng khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục.

Ban tổ chức Hội thảo đã tiến hành phân loại các tham luận của học viên gửi về theo mảng chủ đề và gửi đến các nhà khoa học, các chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn để xin ý kiến phản biện. Kết quả có 81 bài tham luận đã nhận được phản hồi tốt từ các nhà khoa học, được chỉnh sửa, nâng cao chất lượng khoa học theo góp ý của các phản biện và gửi lại Ban tổ chức.

Từ kết quả của Hội thảo, Ban Biên tập đã lựa chọn những tham luận có chất lượng khoa học tốt, đáp ứng các tiêu chí của các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước để in thành sách xuất bản có chỉ số ISBN “Một số vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn” (Hội thảo Khoa học sau Đại học năm 2018).

Thông tin về sách:

Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM

Số trang: 819 trang

Giá bìa: 350.000 đồng

Vui lỏng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Dự án (ThS. Quỳnh Như) để biết thêm chi tiết.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.