TIỂU BAN 2: VĂN HÓA – Phòng D503

Chủ toạ: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, TS. Nguyễn Văn Hiệu, TS. Phan Anh Tú
Phiên 1: 13h30 -14h45
• Cultural Understanding in an International Research Collaboration between Indonesian and Thailand - Prof. Herli Salim.
• The locality of cultural identity and continuity under globalization - Prof. Hsiu-Ying Liu/ 柳秀英.
• On the cultural significance and the preservation issue of Hát chèo of Vietnam with reference to the contemporary performances of Quan Âm Thị Kính - Prof. Minchih Sun/ 孫敏智.
• Cultural Studies và triển vọng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam - TS. Trương Văn Minh.
• Quảng bá "sức mạnh mềm" của Việt Nam trong xu thế hội nhập - liên hệ kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc - TS. Phan Thị Anh Thư.
• Thảo luận
• Giải lao – Tiệc trà
Phiên 2: 15h10 – 16h45
Chủ toạ: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, TS. Nguyễn Văn Hiệu, TS. Phan Anh Tú
• Bảo tồn và phát huy thư tịch cổ của người Chăm ở Việt Nam - ThS. Bá Minh Truyền.
• 60 năm từ "Văn Khoa" đến "Khoa học Xã hội và Nhân văn" một chặng đường giáo dục đào tạo đại học góp phần cho truyền thống "nhân văn-thượng võ" Việt Nam - PGS. TS. Huỳnh Quốc Thắng, Huỳnh Tuấn Kiệt.
• Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn khu vực Tây Nam Bộ - PGS.TS. Ngô Quang Sơn.
• Phức hợp văn hóa: Tính tương đối của cái nhìn hệ thống - TS. Lý Tùng Hiếu.
• Khảo cổ học đô thị - Hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa đô thị - TS. Nguyễn Thị Hậu.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.