Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo ĐBCL Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2016

THÔNG BÁO

Mời viết bài tham luận Hội thảo đảm bảo chất lượng

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2016

Thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo Đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2016 với chủ đề “Sự tương thích giữa kết quả học tập mong đợi với hoạt động dạy-học và kiểm tra đánh giá (constructive alignment) trong giáo dục đại học”.

Các chủ điểm cụ thể sẽ được thảo luận của Hội thảo bao gồm:

1. Kết quả học tập mong đợi (chuẩn đầu ra/kết quả đầu ra) cấp chương trình đào tạo: (i) việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh kết quả học tập mong đợi theo nhu cầu xã hội và yêu cầu của thời đại hội nhập; (ii) sự tương thích giữa kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo với tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý, giá trị cốt lõi của trường đại học; (iii) sự tương thích giữa kết quả học tập mong đợi của các môn học với kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo; (iv) sự gắn kết giữa kết quả học tập mong đợi của khối kiến thức đại cương với kết quả học tập mong đợi của khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo;

2. Sự tương thích giữa hoạt động dạy và học với kết quả học tập mong đợi: (i) các quan điểm, triết lý giáo dục đại học; (ii) hoạt động/phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy nhằm giúp người học đạt kết quả học tập mong đợi và phát triển toàn diện;

3. Sự tương thích giữa kiểm tra đánh giá sinh viên với kết quả học tập mong đợi: (i) cải tiến phương thức kiểm tra đánh giá, xây dựng các tiêu chí, thang đo phù hợp để đánh giá được mức độ đạt kết quả học tập mong đợi của người học; (ii) quy trình kiểm tra, đánh giá; (iii) độ tin cậy và độ giá trị trong kiểm tra đánh giá;

4. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, bồi dưỡng người học trong quá trình đào tạo nhằm đạt kết quả mong đợi: (i) đào tạo và đánh giá kỹ năng mềm/chung, tư duy bậc cao (high order thinking) và thái độ của người học; (ii) các hình thức theo dõi/giám sát sự tiến bộ của người học về chuyên môn và rèn luyện.

Kính mong các cá nhân/đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, quan tâm đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo. Vui lòng gửi (1) Phiếu đăng ký viết bài tham luận (theo mẫu đính kèm hoặc download tại  http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn)  trước  ngày 15/4/2016 và (2) toàn văn báo cáo (khổ giấy A4, bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1.5 lines, lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm) trước ngày 15/5/2016 về Ban tổ chức Hội thảo qua email: hoithaochatluongxhnv@gmail.com.

Thời gian tổ chức Hội thảo (dự kiến): 24/6/2016.

Địa điểm (dự kiến): Phòng D201+D202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM.

------------------

 

Download phiếu đăng ký viết bài

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.