V/v Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2017

Kính gửi: Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM


Căn cứ Thông báo số 685/TB-SKHCN ngày 27/12/2016 (số văn bản đến 639 ngày 20/3/2017) của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2017,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi Thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau:

1. Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng, Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt, điện thoại: 063.3822106. Thời gian xem xét đề xuất đặt hàng thực hiện hàng Quý.

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, điện thoại: 08.37242160, số nội bộ: 1363, email: ttkyen@vnuhcm.edu.vn, để theo dõi.

Trân trọng./.

Tải thông tin chi tiết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.