ĐỀ TÀI BQLDA1547: Đánh giá tác động ngập nước đến hộ gia đình và hộ sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tác giả/nhóm tác giả
TS. Phạm Gia Trân (Chủ nhiệm)
ThS. Châu Thị Thu Thủy
Thuộc đơn vị: Khoa Địa Lý – ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài thực hiện theo đơn đặt hàng của Ban Quản lý dự án 1547-Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM - Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM và Trung tâm Công nghệ Môi trường – Viện Môi Trường và Tài Nguyên – Đại Học Quốc gia TP.HCM
Hoàn thành vào tháng 9/2012
- Tóm tắt nội dung
I. MỤC TIÊU
Đánh giá tác động ngập nước được thực hiện với các mục tiêu cụ thể như sau:
1- Nhận dạng đặc điểm kinh tế-xã hội của các hộ gia đình và hộ sản xuất kinh doanh hiện sống trong vùng ngập nước;
2- Đánh giá các tác động của ngập nước đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động kinh tế của người dân;
3- Nhận dạng các giải pháp các hộ gia đình và hộ sản xuất kinh doanh đã và đang sử dụng để đối phó với các tác động của ngập nước;
4- Nhận dạng các đề nghị của cộng đồng về giảm thiểu các tác động ngập nước trong thời gian tới.
II. NỘI DUNG
Nội dung 1: Thông tin chung về các hộ gia đình và sản xuất kinh doanh sống trong vùng ngập nước
1.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội-xây dựng
1.2 Độ cao nền nhà so với mặt đường
Nội dung 2: Ý kiến người dân về tình hình ngập nước
2.1 Tình hình ngập nước trong 5 năm vừa qua
2.2 Tình hình ngập nước trong năm 2011
Nội dung 3: Ý kiến người dân về thiệt hại do ngập nước năm 2011
3.1 Đánh giá thiệt hại ngập nước của hộ gia đình
3.2 Đánh giá thiệt hại ngập nước của hộ sản xuất kinh doanh
Nội dung 4: Ý kiến người dân về biện pháp quản lý ngập và sẳn sàng chi trả
4.1 Biện pháp quản lý ngập và sẳn sàng chi trả
4.2 Dự định đóng phí quản lý ngập nước
4.3 Tiếp cận thông tin ngập nước vào năm 2011
4.4 Đề nghị cho thông tin cung cấp trong thời gian tới
Nội dung 5: Ý kiến người dân về thiệt hại tiềm tàng liên quan độ sâu ngập và thời gian ngập
5.1 Ý kiến hộ gia đình
5.2 Ý kiến hộ sản xuất kinh doanh
Nội dung 6: Đề nghị của người dân cho giảm thiểu ngập nước
6.1 Đề nghị cho thành phố
6.2 Đề nghị cho Trung tâm chống ngập thành phố
6.3 Đề nghị cho cộng đồng
- Địa chỉ áp dụng
Chuyển giao cho Ban Quản lý dự án 1547-Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM - Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.

Phòng QLKH-DA
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.