Thông báo về các chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ của các tổ chức châu Âu năm 2020

Nhà trường thông báo đến các đơn vị về các chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ của các tổ chức châu Âu năm 2020, chi tiết như sau:

1. Học bổng Marie Sklodowska - Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship

2. Học bổng MSCA Innovative training network (MSCA INT) Horizon 2020

3. Chương trình ERC Advanced Grant - ERC-2020

4. Chương trình Regular fellowships and Junior fellowships at the Hanse - Wissenschaftskolleg HWK - Đức


Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình ứng viên vui lòng xem thông báo đính kèm và truy cập website:

 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/msca-if-call-2020-applications-are-open-europes-most-prestigious-postdoctoral

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/how-obtain-funding-europe-international-phd-student 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/2020-erc-advanced-grant-call-open-application

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/germany-regular-fellowships-junior-fellowships-hanse-wissenschaftskolleg   

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.