ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG – LOẠI B: Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo – hậu Óc Eo ở An Giang

- Tên tác giả/nhóm tác giả
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Đức Mạnh
Tham gia:
Lê Công Tâm, TS Lê Minh Vĩnh, Th.S Lê Thanh Hòa, Phạm Thị Ngọc Thảo, Đỗ Ngọc Chiến, Nguyễn Công Chuyên (Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM); Nguyễn Chiều (Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Hà Nội); Th.S Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Kim Thủy (Viện Khảo cổ học); Nguyễn Kiên Chính (Trung Tâm Kỹ thuật Hạt nhân Tp. HCM); Th.S Võ Trung Chánh, Th.S Đinh Quang Sang (Trường ĐHKH Tự nhiên – ĐHQG-HCM); Nguyễn Văn Định, Trần Văn Tươi (Liên Đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam); TS Phan Ngọc Hà (Viện Địa chất -Viện Khoa học & Công nghệ Quốc gia); Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Ngọc Vân (Bảo tàng tỉnh An Giang)
Thuộc đơn vị: ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc gia trọng điểm “Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo – hậu Óc Eo ở An Giang”, Mã số đề tài: B2005-18b-09-TĐ.
- Tóm tắt nội dung
An Giang là tỉnh biên giới ở tận cùng phía nam của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, là mảnh đất được biết đến với những khám phá về thời kỳ lịch sử gắn với tên gọi “Nền Văn hóa Óc Eo” danh giá không chỉ ở trong nước mà còn ở tầm khu vực Đông Nam Á, với những sản phẩm vật chất có quan hệ hữu cơ với nền Văn minh rực sáng trên phần đất Việt Nam ngày nay – một Quốc gia cổ mà các sử gia Trung Hoa xưa vẫn phiên âm là : “Phù Nam”, “Phu Nam”, “Bạt Nam”; theo tiếng cổ của quốc gia này vẫn ghi là “B’tu Nam”; “Bnam”, Bnum”, “Vnun” ngày nay là “Phnom” (nghĩa là “núi” hoặc “đồi” – “sơn nhạc” hoặc “thánh sơn”), tồn tại trên vùng châu thổ Mékong khoảng đầu Công nguyên và suy vong sau thời Trinh Quán nhà Đường (627-649).
Những kết quả nghiên cứu về nền văn hóa Óc Eo và về vương quốc Phù Nam của các học giả trong nước và ngoài nước từ hơn nửa thế kỷ qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt với các ấn phẩm khoa học lớn (“L’Archéologie du delta du Mékong”; “Văn hóa Óc Eo & các văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long”; “Văn hóa Óc Eo, những khám phá mới”; “Art & Archaeology of Fu Nan” và “Nghệ thuật Phật giáo & Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước thế kỷ X”; “Vương quốc Phù Nam, lịch sử và văn hóa” và “Nước Phù Nam” .v.v…) đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về các dấu tích “kiểu Óc Eo” ở khắp Nam Bộ và có thể cả nam Tây Nguyên. Đương nhiên, dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, các công trình điền dã và nghiên cứu văn hóa Óc Eo vẫn còn nhiều hạn chế.
Ví như, các di chỉ cư trú khám phá và khai quật chưa nhiều; không ít phế tích kiến trúc cổ còn đang thảo luận ở chính chức năng căn bản của chúng trong quá vãng (điện thờ hay mộ táng); các nhân cốt tìm thấy và loại hình nhân chủng chủ đạo; có hay không tồn tại mộ đất truyền thống Nam Bộ thời Tiền sử – Sơ sử trong nhiều trầm tích Cổ sử; sự hiện diện đồ đá cổ truyền trong lòng hay bên ngoài văn hóa Óc Eo .v.v…Về căn bản, Bản đồ Khảo cổ học đồng bằng châu thổ sông Cửu Long nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng vẫn còn nhiều vùng trắng, chưa có sự định giá đúng mức các phát hiện đã có từ thời L.Malleret và cả các khám phá mới .v.v… Lòng đất toàn miền và lịch sử hình thành các cộng đồng tộc người bản địa xa xưa còn tồn trữ nhiều chứng tích và còn đầy bí ẩn, vẫn tiếp tục chờ chúng ta khai đào, đưa ra ánh sáng khoa học mới và chờ giải mã thấu đáo hơn.
Triển khai đề tài điền dã cơ bản và nghiên cứu tổng hợp văn hóa Óc Eo – hậu Óc Eo ở An Giang chính là yêu cầu khoa học lớn nhằm tiếp tục nhận biết đầy đủ và chính xác hơn về một “Vùng văn hóa” (Cultural Province) cụ thể, góp thêm cứ liệu mới cho công cuộc nhận thức chung sâu sắc và toàn diện hơn bộ mặt văn hóa lịch sử xã hội của các cộng đồng người bản địa tạo hình văn hóa Cổ sử Óc Eo và Văn minh Phù Nam in dấu trong thư tịch cổ ở Nam Bộ – địa bàn có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội & nhân văn của đất nước ta và của cả khu vực Nam Đông Dương và Đông Nam Á.
- Địa chỉ áp dụng
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.