TIỂU BAN 4: LỊCH SỬ - QUAN HỆ QUỐC TẾ - KHU VỰC HỌC – Phòng D. 504

• Chủ toạ: GS.TSKH. Vũ Minh Giang, TS. Trương Minh Huy Vũ , Prof. Kee Cheok Cheong
• Phiên 1: 13h30 -14h45
• ASEAN at 50: The evolving China-ASEAN relationship - Prof. Kee Cheok Cheong, Dr. Ran LI, Dr. Qianyi Wang.
• Vietnamese historical records and Vietnamese emissaries’ sense of Chineseness and barbarity - Prof. Chang Kun-Chiang/ 張崑將.
• China Factor In The Baling Talks - The Chinese government’s changing diplomatic thoughts and the ‘changes form of struggle’ of Malayan Communist Party in the 1950s - Prof. He Yanqing/ 贺艳青.
• 東亞「中國學」的問題與現代意義/ Về vấn đề và ý nghĩa hiện đại của Trung Quốc học Đông Á - Prof. Fujii Michiaki / 藤井倫明.
• Past, Present and Future of Area Studies in the US: Multi-National Approach to Japan Studies - Prof. Hiroaki Kawamura.
• Thảo luận
• Giải lao – Tiệc trà
Phiên 2: 15h10 – 16h45
Chủ toạ: TS. Trương Minh Huy Vũ, TS. Phan Thị Anh Thư, Prof. Kee Cheok Cheong
• 21st Century Challenges in Humanities - Prof. Reg Little.
• 《性理大全》的東亞意義-以朝鮮與越南的流傳比較為中心〉/ Ý nghĩa Đông Á của Tính lý đại toàn-so sánh thực tế lưu truyền của văn bản ở Triều Tiên và Việt Nam - Prof. Hsu Yi Ling/ 許怡齡.
• Lịch sử vật chất Nam bộ thời kì "Tiền nhà nước" - Thành tựu điền dã và nghiên cứu liên ngành của Bộ môn Khảo cổ học (ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM) - PGS. TS. Phạm Đức Mạnh, ThS. Phạm Thị Ngọc Thảo.
• Bộ môn Lịch sử thế giới với công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển đất nước - PGS.TS Nguyễn Cảnh Huệ.
• 42 năm nghiên cứu văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam (1975-2017) - PGS.TS. Đặng Văn Thắng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.