Đề tài: "Xây dựng chương trình phối họp giữa gia đình và trường chuyên biệt trong can thiệp tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh"

- Tên tác giả/nhóm tác giả
TS. Ngô Xuân Điệp (Chủ nhiệm)
ThS. Lê Nguyễn Anh Thư – thư ký đề tài
Thuộc đơn vị: Khoa Tâm lý học – ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài thuộc Sở KH&CN TP.HCM
Hoàn thành vào năm 2016
- Tóm tắt nội dung
I. MỤC TIÊU:
Mục tiêu tổng quát. Xây dựng chương trình phối hợp giữa gia đình và trường chuyên biệt trong can thiệp cho trẻ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu cụ thể.
- Tổng quan cơ sở lý luận liên quan đến đề tài
- Xây dựng chương trình phối họp giữa gia đình và trường chuyên biệt trong can thiệp trẻ tự kỷ
- Thử nghiệm chương trình phối hợp giữa gia đình và trường chuyên biệt trong can thiệp trẻ tự kỷ
- Đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp giữa gia đình và trường chuyên biệt trong can thiệp trẻ tự kỷ
II. NỘI DUNG:
Đề tài với 7 nội dung được tập trung nghiên cứu
Địa chỉ áp dụng
Sở KH&CN TP.HCM để triển khai ứng dụng
Phòng QLKH-DA

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.