ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG – LOẠI B: Tư tưởng triết học phương Đông

- Tên tác giả/nhóm tác giả
PGS, TS. Doãn Chính (Chủ biên); GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu; PGS, TS. Trương Văn Chung; TS. Phạm Đào Thịnh; TS. Cao Xuân Long; TS. Bùi Huy Du; TS. Nguyễn Trọng Nghĩa; TS. Nguyễn Anh Quốc; ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên; ThS. Phạm Thị Loan; ThS. Vũ Thị Thanh Thảo; ThS. Bùi Thị Thu Hiền; CH. Trịnh Thị Kim Chi; CH. Đoàn Thị Ngân
Thuộc đơn vị: Khoa Triết học – ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Sách chuyên khảo phục vụ đào tạo

- Tóm tắt nội dung
Quá trình phát triển của tư tưởng nhân loại xét về lịch sử giống như dòng sông cuộn chảy, nhưng được tách ra làm hai nhánh lớn thời cổ đại với khuynh hướng, tính chất và mục đích khác nhau. Nếu triết học phương Tây chỉ chú ý cố gắng lý giải tự nhiên bằng tư duy lô gích, thì triết học phương Đông lại nhấn mạnh thế giới nội tâm con người trong sự hài hòa với bản thể vũ trụ bằng tâm thức. Nếu triết học phương Tây mở đầu sự tuyên ngôn độc lập cho các khoa học tự nhiên thì triết học phương Đông đặt nền móng đầu tiên cho các lĩnh vực khoa học xã hội – nhân sinh. Trong đó, vấn đề giải thoát của triết học Ấn Độ, vấn đề “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của triết học Trung Quốc, triết lý về đạo làm người của tư tưởng triết học Việt Nam là những vấn đề trung tâm. Vì thế mỗi nhánh sông đó không tự hoàn thiện nếu thiếu nhánh kia. Khuynh hướng tất yếu của nền văn hóa nhân loại buộc chúng phải hòa nhập vào nhau. Nếu chỉ nhấn mạnh đến triết học phương Tây, hoặc triết học phương Đông, nhân loại sẽ chỉ hiểu được một nửa bản thân mình.
Công trình gổm ba phần:
Phần 1: Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại
- Triết học Ấn Độ thời kỳ Veda – Sử thi: Tư tưởng triết học trong kinh Veda, trong kinh Upanishad, trong sử thi Ramayanana và Mahabharata.
- Triết học Ấn Độ thời kỳ Cổ điển hay thời kỳ Phật giáo – Bàlamôn giáo: Các trường phái triết học chính thống, không chính thống
- Triết học Ấn Độ thời kỳ Hậu cổ điển hay thời kỳ Trung – Cận đại
Phần 2: Lịch sử triết học Trung Quốc
- Triết học Trung Quốc thời kỳ Ân Thương – Tây Chu và thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc
- Triết học Trung Quốc thời kỳ xã hội phong kiến xác lập và phát triển
- Triết học Trung Quốc thời kỳ xã hội phong kiến phồn thịnh và suy tàn
- Triết học Trung Quốc thời kỳ Cận đại
Phần 3: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam
- Tư tưởng triết học Việt Nam thời kỳ Bắc Thuộc
- Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV
- Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỳ XV đến thế kỷ XIX
- Bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Địa chỉ áp dụng
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.