Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt - Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn

Cuốn sách này tập hợp các tham luận tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế lần III về Việt Nam học, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong ba ngày 15-17 tháng 1 năm 2015 tại Bình Châu, Vũng Tàu.
 


Nội dung các tham luận đề cập đến những vấn đề cụ thể như sau:

1. Những vấn đề văn hoá, lịch sử, kinh tế, và xã hội Việt Nam;
2. Việt ngữ học và văn học Việt Nam;
3. Những chủ đề, hướng nghiên cứu mới của Việt Nam học trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
4. Những vấn đề về phương pháp và cách tiếp cận trong nghiên cứu Việt Nam.

Sách được xuất bản và có chỉ số ISBN do Nxb. ĐHQG-HCM xuất bản.
Sách được phát hành tại Khoa Việt Nam học

Khoa Việt Nam họcGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.