Đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ công văn số 82/UBDT-TH ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau trước ngày 20 tháng 3 năm 2017:

     1. Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, số nhà 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 0804.4110, email: vutonghop@cema.gov.vn.

     2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, điện thoại: 08.37242160, số nội bộ:1363, email: ttkyen@vnuhcm.edu.vn, để theo dõi.

Trân trọng./.

 

 

 Chi tiết chương trình đặt hàng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.