ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG – LOẠI B: Đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội của cư dân vùng biển, đảo Nam Bộ

- Tên tác giả/nhóm tác giả
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Phan Thị Yến Tuyết (Trường Đại học KHXH& NV)
Cộng tác viên:
1. TS Văn Ngọc Lan (Viện Phát triển Vùng Nam Bộ)
2. Nguyễn Thị Nhung (Viện Phát triển Vùng Nam Bộ)
3. Th.s Ngô Phương Lan (Trường Đại học KHXH& NV)
4. Th.s Trương Thị Thu Hằng (Trường Đại học KHXH& NV)
5. Th.s Phạm Thanh Thôi (Trường Đại học KHXH& NV)
6. Th.s Nguyễn Hoàng Lộc (Trường Đại học KHXH& NV)
7. Nguyễn Thanh Lợi (Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)
8. Trương Thanh Hùng (Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Kiên Giang)
9. Kiều Thúy Ngọc (Viện Nghiên cứu TP. HCM)
Thư ký đề tài:
Phạm Thanh Duy (Trường Đại học KHXH&NV)
Thuộc đơn vị: ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc gia trọng điểm “Đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội của cư dân vùng biển, đảo Nam Bộ ”, Mã số đề tài: B2008-18b-04TĐ.
- Tóm tắt nội dung
Bờ biển ở Việt Nam dài 3260km, bao gồm 12 hải lý và vùng kinh tế mở ra 200 hải lý, gồm rất nhiều đảo, quần đảo, vịnh và cảng cùng các làng chài đông đảo dân cư– một vùng biển giàu tiềm năng, có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Riêng tại Nam Bộ, bờ biển từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho đến tỉnh Kiên Giang có độ dài khá lớn là 974km, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long là một bán đảo có vị trí quan trọng giáp cả hai vùng Biển Đông và Biển Tây (Vịnh Thái Lan). Địa bàn khảo sát của chúng tôi gồm 9 tỉnh, thành Nam Bộ có biển và chúng tôi tiếp cận nghieân cöùu Nhaân hoïc bieån (Maritime anthropology), trong đó coù Vaên hoùa bieån (Marine culturology). Ñieåm coát loûi cuûa Nhân học bieån trong đề tài này là nghiên cứu các cộng đồng dân cư ven biển và hải đảo Nam Bộ qua các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội. Về kinh tế chúng tôi khảo sát phương tiện và công cụ đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy hải sản, nghề tiểu thủ công, du lịch biển…Về vaên hoùa chúng tôi tìm hiểu đời sống tín ngưỡng tôn giáo, tri thức dân gian, văn học dân gian; Về xã hội chúng tôi nghiên cứu một số làng chài, vấn đề phụ nữ và gia đình, vaán ñeà giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho vùng biển…Tóm lại, đề tài này nhằm cung cấp một hệ thống tài liệu, thông tin mới qua nghiên cứu định tính và định lượng để thấy được sự tương tác, thích nghi, sáng tạo của con người đối vôùi moâi tröôøng bieån caû ở Nam Bộ, đồng thời qua đó cũng thấy được một số vấn đề bất cập trong thái độ ứng xử của con người đối với biển.
- Địa chỉ áp dụng
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Phòng QLKH-DA
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.