Một Số Vấn Đề Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn. Kỷ yếu Hội thảo Sau Đại học năm 2017

 

Là thành viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu về khoa học xã hội và nhân văn; đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; đi đầu trong xây dựng môi trường đại học tự do học thuật về khoa học xã hội và nhân văn.   

Đào tạo bậc sau đại học là một thế mạnh của Nhà trường. Hiện tại, Nhà trường đang triển khai 43 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, với quy mô gần 2000 học viên. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với công bố khoa học là phương thức đào tạo được Nhà trường đặt làm trọng tâm trong đào tạo sau đại học. Đây cũng là một trong những tiêu chí then chốt của mô hình đại học định hướng nghiên cứu mà Nhà trường đã xác định trong Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030.

Nhằm tạo diễn đàn học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật cho học viên sau đại học, hàng năm Nhà trường tổ chức Hội nghị khoa học thường niên sau đại học. Qua phản biện, những tham luận khoa học đạt chất lượng cao của học viên sau đại học được Nhà trường tuyển chọn giới thiệu công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc công bố dưới dạng sách tham khảo có chỉ số ISBN.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.