TIỂU BAN 1: GIÁO DỤC – Phòng D501

• TIỂU BAN 1: GIÁO DỤC – D.501
Chủ toạ: TS. Hoàng Mai Khanh, TS. Nguyễn Thị Hảo, TS. Nguyễn Ngọc Thơ
Phiên 1: 13h30 -14h45
• “Will the ASEAN Ever Meet?”: Globalization and Challenges in Research Collaboration and Partnerships - Prof. Levita A. Duhaylungsod.
• Professional Learning Community in Thailand Schools - Prof. Jiraporn Chano.
• Khoa học xã hội và nhân văn thời hậu hiện đại: Bản chất, sứ mệnh và yêu cầu - TS. Nguyễn Ngọc Thơ
• Cultivating the higher education students’ inter-culture abilities towards the globalization era - Prof. Wu, Jo-Chi/ 吳若己
• Internationalization and localization, a proposed solution of university social responsibility by using TRIZ Theory - Prof. Wang-Kun Chen, Prof. Paul Sun.
• Thảo luận
• Giải lao – Tiệc trà
Phiên 2: 15h10 – 16h45
Chủ toạ: TS. Hoàng Mai Khanh, TS. Nguyễn Thị Hảo, Prof. Wu, Jo-Chi
• Business Development Training for Business Competence Improvement of SMEs in the City of Surabaya - Prof. Adi Prasetyo Tedjakusuma, Prof. Noviaty Kresna Darmasetiawan.
• Sử dụng phương pháp research and development trong nghiên cứu: mô hình phát triển năng lực lãnh đạo giảng dạy của giảng viên ở các Trường Cao Đẳng Sư Phạm khu vực miền Trung – Việt Nam - TS. Lê Đức Quảng, ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến.
• Định chế hóa hệ hình Phương Tây ở Đại học Văn Khoa - TS. Phạm Văn Quang.
• Đẩy mạnh tính so sánh và liên ngành trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn - TS. Nguyễn Duy Mộng Hà
• Đào tạo cao học Văn hóa học trong bối cảnh hội nhập quốc tế - TS. Lê Thị Ngọc Điệp, CN. Nguyễn Trọng Hùng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.