ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG – LOẠI B: Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ

- Tên tác giả/nhóm tác giả

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nội dung công việc

GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm

Khoa Đông phương học

Chủ nhiệm; Viết các mục 1,2,3,5 chương I; 3.5.1 chương II, chương III; mục 1,4 chương IV; mục 1,8 chương V; Kết luận. Viết chính phần Dẫn nhập; các mục 1, 3.1-3.4 và 3.5.2  chương II; toàn bộ chương III; các mục 2,3,4,5,6,7 chương V. Tham gia viết mục 4 chương I; mục 2 chương II; các mục 2,3 chương IV

ThS. Ng. Thị Phương Duyên

Khoa Văn hóa học

Thư ký; Tham gia viết mục 6 chương V

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

BM. Hàn Quốc học

Viết chính các mục 2,3 chương IV

TS. Đinh Thị Dung

Khoa Văn hóa học

Viết chính mục 4 chương I

TS. Nguyễn Văn Hiệu

Khoa Văn hóa học

Tham gia viết mục 1 chương II

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

Khoa Văn hóa học

Viết chính mục 2 chương II

ThS. Lê Thị Trúc Anh

Khoa Văn hóa học

Tham gia viết mục 7 chương V

ThS. Ng. Thị Thúy Vy
ThS. Trương Thị Lam Hà

Khoa Văn hóa học
Khoa Văn hóa học

Tham gia viết mục 3 chương V

ThS. Ng. Thị Tuyết Ngân

TT Văn hóa học LL&UD

Tham gia viết phần Dẫn nhập, Xây dựng bảng hỏi, tổ chức khảo sát và xử lý số liệu điều tra

ThS. Phan Anh Tú
ThS. Trần Duy Khương

Khoa Văn hóa học
Trường ĐH Thủ Dầu Một

Tham gia viết các mục 3.1-3.4 và 3.5.2 chương II

ThS. Trần Phú Huệ Quang

Khoa Văn hóa học

Tham gia viết mục 5 chương V

ThS. Lữ Thị Anh Thư

Khoa Văn hóa học

Tham gia viết mục 4 chương V

ThS. Ng. Đoàn Bảo Tuyền

Trường CĐ VH-NT Tp. HCM

Tham gia viết mục 2 chương V

TS. Trần Long

Khoa Văn hóa học

Chuyên đề 2.3

ThS. Lê Thị Ngọc Điệp

Khoa Văn hóa học

Làm tư liệu

ThS. Ngô Anh Đào

Khoa Văn hóa học

Làm tư liệu

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

TT Văn hóa học LL&UD

Tham gia soạn mục 1 chương I

CN. Ng. Hữu Duy Viễn

Khoa Văn hóa học

Xử lý bảng hỏi


Thuộc đơn vị: ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc gia trọng điểm “Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ”, Mã số đề tài: B2009-18b-01TĐ.
- Tóm tắt nội dung
Đề tài nghiên cứu “Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ” gồm 5 chương.
Trong chương I, đề tài đã xây dựng một khung lý thuyết, trong đó, lần đầu tiên đã định nghĩa một cách chặt chẽ các khái niệm công cụ như miền văn hóa, vùng văn hóa, văn hóa vùng, phân vùng văn hóa; đã xây dựng một phương pháp phân định ranh giới vùng văn hóa, phương pháp xử lý khu vực giáp ranh với các bước và các thao tác rõ ràng. Trên cơ sở đó, đề tài đã xác định 3 miền và 8 vùng văn hóa Việt Nam, trong đó lần đầu tiên đã xác định một cách khoa học (trên cơ sở định vị K-C-T) rằng Tây Nam Bộ là một vùng văn hóa riêng biệt thuộc miền văn hóa Nam Bộ. Trong vùng văn hóa Tây Nam Bộ, lần đầu tiên đề tài phân hoạch được 5 tiểu vùng: Phù sa ngọt, Giồng duyên hải, Ngập kín (Đồng Tháp Mười), Ngập hở (tứ giác Long Xuyên), và Ngập mặn (bán đảo Cà Mau).
Các chương II-III-IV dành cho việc trình bày hệ thống giá trị văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ theo ba thành tố: Chương II trình bày hai thành tố văn hóa nhận thức (nhận thức tổng quát, nhận thức về môi trường tự nhiên, nhận thức về môi trường xã hội) và văn hóa tổ chức (tổ chức đời sống tập thể gồm: gia đình - gia tộc, nông thôn, đô thị; và tổ chức đời sống cá nhân gồm: tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục - tập quán, văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật thanh sắc và hình khối). Chương III và IV trình bày thành tố thứ ba là văn hóa ứng xử với môi trường, trong đó chương III là ứng xử với môi trường tự nhiên (gồm ứng xử với đất và nước, với khí hậu - thời tiết, với động vật, và với thực vật), chương IV là ứng xử với môi trường xã hội (gồm Hòa nhập văn hóa Việt - Khmer - Hoa - Chăm, Giao lưu hội nhập với văn hóa Phật giáo, Giao lưu hội nhập với văn hóa Nho giáo, và Ứng xử với văn hóa phương Tây).
Cuối cùng, chương V trình bày các đặc trưng tính cách văn hóa của người Việt vùng Tây Nam Bộ. Trên cơ sở xây dựng một khung lý thuyết riêng về giá trị và hệ giá trị văn hóa, tính cách và hệ tính cách văn hóa, đề tài đã xác định và trình bày hệ thống tính cách văn hóa của người Việt vùng Tây Nam Bộ gồm 6 đặc trưng: tính sông nước (hiểu là tính hòa hợp với môi trường sông nước), tính trọng nghĩa, tính bộc trực, tính bao dung, tính thiết thực, và tính mở thoáng.
Tài liệu tham khảo được tích hợp trong Thư mục chọn lọc về văn hóa Tây Nam Bộ (và những vấn đề liên quan).
- Địa chỉ áp dụng
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.