MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC NHO GIÁO TRONG TƯƠNG QUAN TAM GIÁO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC NHO GIÁO TRONG TƯƠNG QUAN TAM GIÁO
Ngày 28 tháng 11 năm 2017

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Phật giáo có vai trò và đóng góp đáng kể trong việc truyền bá và tiếp nhận kinh điển Nho giáo. Thời Lý – Trần, Nho giáo chủ yếu tồn tại trong cơ chế Tam giáo tịnh hành, tương ỷ tương tồn. Tư tưởng Tam giáo cũng ảnh hưởng qua lại sang nhau. Đến thế kỷ XVIII, các học giả như Trịnh Tuệ, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Sĩ... chủ trương Tam giáo hợp nhất và thảo luận về Tam giáo rất nhiều. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu về tư tưởng và văn hóa Nho giáo của nước ta trong giai đoạn từ 1960 đến nay đã chỉ ra rằng: ở Việt Nam không có một tôn giáo, một học thuyết nào tồn tại với tư cách độc lập, mà luôn tồn tại đan xen, hòa quyện trong nhau. Tam giáo tịnh hành, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo song song tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên các mẫu nhà nho “mến mộ đạo Phật”, “thẹn với người đội mũ vàng” (Đạo giáo, Lão giáo)… Nghiên cứu Nho giáo Việt Nam không thể không xét trong tương quan với Phật giáo và Đạo giáo.
Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã rất chú trọng nghiên cứu Nho giáo và Tam giáo. Trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học có tính chuyên sâu. Trong các năm từ 2009 đến 2015, Trung tâm đã tổ chức thành công 05 hội thảo về Nho giáo: Hội thảo Kinh điển Nho gia tại Việt Nam (2009), Hội thảo Chữ Nôm với kinh điển Nho gia (2010), Hội thảo Chu Hy với Nho học Đông Á (2011), Hội thảo Nghiên cứu Nho giáo Việt Nam: Quan điểm và phương pháp (2013), Hội thảo Khoa học Quốc tế Nho học Đông Á: Truyền thống và hiện đại (2015). Các hội thảo nói trên là diễn đàn học thuật để các chuyên gia nghiên cứu về Nho học của Việt Nam với giới học thuật quốc tế và khu vực tăng cường đối thoại và hợp tác nghiên cứu. Tiếp nối dòng mạch và hướng nghiên cứu đó, Trung tâm dự kiến tổ chức Hội thảo Nho giáo trong tương quan Tam giáo vào ngày 28 tháng 11 năm 2017 (thứ Ba) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm mục đích:
- Thứ nhất, Hội thảo lần này lấy Nho giáo làm bản vị, xét trong tương quan với Phật giáo và Đạo giáo. Trên cơ sở khái quát các thành tựu nghiên cứu về Tam giáo qua các thời kỳ, từ đó đề xuất các quan điểm và phương pháp mới trong nghiên cứu Nho giáo nói riêng và Tam giáo nói chung.
- Thứ hai, Hội thảo nghiên cứu các tương tác và chuyển hóa của Tam giáo Nho – Phật – Đạo tại Việt Nam qua các thời kỳ; trong một mức độ nhất định, có khoảng nhìn đối sánh với Tam giáo tại các nước Đông Á…
- Thứ ba, Hội thảo tạo dựng cơ hội thúc đẩy sự đối thoại và quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa các chuyên gia nghiên cứu về Nho học của Việt Nam với giới học thuật quốc tế và khu vực.
Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham gia của các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Triết học, Viện Văn học và một số đơn vị khác.
Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học viết báo cáo tham luận về một trong các chủ đề chính sau (nhưng không giới hạn) của Hội thảo:
- Tình hình nghiên cứu, thành tựu nghiên cứu Tam giáo tại Việt Nam qua các thời kỳ trung đại, cận đại và hiện đại (bao gồm cả tư liệu Việt Nam viết về Tam giáo và thư tịch Tam giáo tại Việt Nam).
- Tiếp nhận Tam giáo tại Việt Nam; sự tương tác, chuyển hóa của Tam giáo tại Việt Nam và xu thế hội nhập Tam giáo.
- Tác động của chính trị, xã hội, văn hóa tới sự phát triển của Tam giáo tại Việt Nam, quan điểm, thái độ của nhà cầm quyền đối với Tam giáo...
- Vai trò của Phật giáo trong quá trình truyền bá và tiếp nhận Nho giáo tại Việt Nam.
- Quan điểm, thái độ và cách ứng xử của nhà nho đối với Phật giáo và Đạo giáo.
- Ảnh hưởng của phức thể Tam giáo trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam.
- Đề xuất các quan điểm và phương pháp mới trong nghiên cứu Tam giáo Việt Nam.
Kế hoạch Hội thảo:
- Hạn gửi đăng ký và tóm tắt: 30/8/2017
- Hạn gửi báo cáo toàn văn: 28/10/2017
- Thời gian Hội thảo: 28/11/2017
Quy cách trình bày:
Báo cáo tham luận được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 12, cách dòng 1.5. Báo cáo tham luận được trình bày theo thứ tự: Tên bài viết; Họ và tên tác giả (bao gồm học hàm, học vị, cơ quan công tác, số điện thoại, địa chỉ email); Tóm tắt; Danh mục từ khóa; Nội dung; Tài liệu tham khảo. Các chú thích để ở cuối trang, và được đánh số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số 1.
Mọi thông tin và địa chỉ gửi báo cáo tham luận, xin liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3558 5847; email: ccs@vnu.edu.vn.
Hoặc:
Đào Thị Tâm Khánh (DĐ: 0988773563; email: daotamkhanh@gmail.com; dttkhanh@vnu.edu.vn);
Bùi Bá Quân (DĐ : 0982125201; email: quanmaisonduong@gmail.com)

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc,
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.