Thông tin các nhóm nghiên cứu tiêu biểu của ĐHKHXH&NV - ĐHQG-HCM

Thông tin các nhóm nghiên cứu tiêu biểu của ĐHKHXH&NV - ĐHQG-HCM

Nhóm ngành

Đơn vị

Tên nhóm

Hướng NC

Kết quả

1

ĐH KHXH&NV

Nhóm nghiên cứu Lịch sử - Khảo cổ học

 
Đang triển khai các nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn cao như Nghiên cứu di sản văn hoá Óc Eo – Phù Nam; Nghiên cứu liên ngành những vấn đề kinh tế văn hoá xã hội Óc Eo-Thoại Sơn; Di sản văn hoá quần thể Nam Cát Tiên; các di sản văn hoá khảo cổ Óc Eo – Phù Nam tại các tỉnh ĐBSCL; Nghiên cứu lịch sử - văn hoá – xã hội Nam Bộ; Lịch sử các vùng đất Nam Bộ như Hà Tiên, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước v.v.; Lịch sử biển đảo Việt Nam (Bà Rịa Vũng Tàu..).

Tổ chức hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử” 2014; “Côn Đảo – 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển 1862-2012”, Vũng Tàu 2012; “Lưu trữ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975). Từ góc nhìn lịch sử và lưu trử học”; 2014; “40 năm thống nhất, phát triển hội nhập 1975-2015”, Bình Dương 2015;

 

Tổ chức thực hiện đề tài đặt hàng của Sở KH&CN Lâm Đồng  - “Bảo tồn và phát huy giá trị khảo cổ học Cát Tiên” 2014-2015; “Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Vĩnh Long – 1975-2015”, 2014-2015...

- Tổ chức thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển bền vững khu vực Thoại Sơn tỉnh An Giang”, 2012-2015 do PGS.TS Võ Văn Sen làm chủ  nhiệm; “Sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, 2012-2015, do PGS.TS. Trần Thị Thu Lương làm chủ nhiệm (đã nghiệm thu); “Các tiểu vương quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ” dp PGS.TS. Đặng Văn Thắng làm chủ nhiệm, 2013-2015; “Mộ hợp chất ở Nam Bộ”, 2013-2015 do PGS.TS. Phạm Đức Mạnh làm chủ nhiệm; “Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam từ góc độ quản lý và khai thác (từ 1975-2012)”, 2013-2015 do TS. Phạm Ngọc Trâm là chủ nhiệm; “Làng nghề truyền thống ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Thực trạng và xu hướng phát triển” 2013-2015, do TS. Huỳnh Đức Thiện làm chủ nhiệm; “Hoạt động ngoại giao của chế độ Việt Nam cộng hòa (1955-1975)” 2013-2015, do PGS.TS. Trần Nam Tiên làm chủ nhiệm; “Mối liên hệ giữa pháp luật với hương ước, lệ làng ở làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ thời Nguyễn (1802-1945)” do TS. Phạm Thị Ngọc Thu làm chủ nhiệm.

- Xuất bản phẩm các đầu sách: Nam Bộ đất và người, tập X; Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông – Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX) của TS. Trần Thuận; Tư tưởng Việt Nam thời Trần của TS. Trần Thuận;

2

ĐH KHXH&NV

Nhóm nghiên cứu Nhân học

 

Hướng nghiên cứu tập trung bao gồm (1) tri thức bản địa các cộng đồng tộc người bản địa và các nhóm cư dân địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ; (2) tôn giáo Việt Nam và Đông Nam Á; (3) cộng đồng người và quan hệ tộc người ở Đông Nam Á (4)

+ Nhóm nghiên cứu đã và đang thực hiện một số đề tài cấp Nhà nước, cấp Trọng điểm ĐHQG, Nafosted, Cấp tỉnh… như:

-     Ngô Văn Lệ (CN) Tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ - truyền thống và biến đổi.

-     Thành Phần (CN) Sưu tầm và bảo tồn, phát huy giá trị hát ngâm Hari của người Raglay tỉnh Bình Thuận.

-     Ngô Văn Lệ (CN) Hoạt động thương hồ ở Đồng bằng sông Cửu Long – truyền thống và biến đổi.

- Ngô Văn Lệ (CN), Đặc trưng tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt của các cộng đồng cư dân Nam Bộ.

- Ngô Văn Lệ, Tri thức bản địa của các tộc người tại chỗ tỉnh Đắk Nông.

- Nguyễn Văn Tiệp, Chính sách dân tộc của chính quyền VNCH Tây Nguyên.

­-Nguyễn Văn Tiệp, Bất bình đẳng giới  về giáo dục, việc làm, thu nhập  và nghèo đói ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Tiếp cận Nhân học và  Xã hội học.

 -Nguyễn Đức Lộc, Quản lý rủi ro của người công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp khu vực Đông Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp Bình Dương)

- Huỳnh Ngọc Thu, Đạo Cao Đài ở Nam bộ và mối quan hệ với bên ngoài

- Phan Thị Hồng Xuân, “Ứng dụng nghiên cứu Nhân học văn hóa trong đề án xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường các quốc gia Đông Nam Á (trường hợp Malaysia)”; Xuất khẩu lao động ở Đông Nam Á, bài học cho Việt Nam.

-Phan Thị Hồng Xuân, Cộng đồng người Ấn ở Đông Nam Á – cầu nối cho mối quan hệ giữa ASEAN với Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới (Trường hợp Malaysia và Singapore).

Dự kiến năm 2015, các nhóm nghiên cứu sẽ tập trung một số đề tài về Nhân học biển, cộng đồng người Việt ở các nước Đông Nam Á,

+ Nhóm cùng phối hợp các đơn vị khác đã và đang thực hiện các Hội thảo mang tầm quốc tế:

- Lễ hội cộng đồng: truyền thống và biến đổi 2014.

- Làng nghề và phát triển du lịch 2013.

- Văn hóa ẩm thực Đông Nam Á – Những góc nhìn đa ngành 2015

Và trong năm tới sẽ cùng với Viện Dân tộc học, Hội DTH – Nhân học TP.HCM, Viện nghiên cứu phát triển phương Đông, Trường ĐH Siplakorn tổ chức HT quốc tế “Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và xuyên quốc gia: góc nhìn Dân tộc học – Nhân học”

+ Nhóm nghiên cứu đã xuất bản nhiều ấn phẩm chuyên khảo:

- Trương Văn Món: Nghệ thuật ca múa nhạc người Chăm; Từ điển Chăm- Việt - Anh, Việt Chăm Anh; Tiếp cận một số vấn đề về Văn hoá Champa; Văn hoá Chăm: Nghiên cứu & Phê bình….

- Ngô Thị Phương Lan, Từ lúa sang tôm.

- Phan Thị Yến Tuyết, Đời sống xã hội – kinh tế văn hoá của ngư dân và cư dân vùng biển Nam Bộ.

- Nguyễn Đức Lộc, Cấu hình Xã hội cộng đồng Công giáo Bắc di cư tại Nam Bộ, từ kích thước cộng đồng đến kích thước cá nhân.

- Phan Thị Hồng Xuân, Văn hóa các tộc người ở Malaysia và Singapore

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu hàng năm có trên 100 bài tham luận khoa học đăng kỷ yếu HT, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu là các thành viên của Hội DTH/Nhân học Tp. HCM, chỉ trong năm 2014 đã xuất bản 2 tuyển tập chuyên khảo “Nhân học và cuộc sống” theo từng chủ đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, một số tạp chí chuyên ngành hợp tuyển các bài viết của nhóm nghiên cứu như: Tạp chí Khoa Học Công nghệ - ĐHQG; Tạp chí Dân tộc và Thời đại; v.v…

+ Xuất bản sách “Hoạt động kinh tế sông nước ở đồng bằng sông Cửu Long”, 2015.

+ Trao đổi học thuật – Hợp tác quốc tế: “Hàn Quốc – Từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất”; “Nghiên cứu Nhân học đương đại – Phương pháp và ứng dụng thực tiễn”;  Chủ nhiệm của nhóm nghiên cứu phần lớn có học hàm GS, PGS; thành viên nhóm nghiên cứu có học vị TS, ThS, tham gia các lớp trao đổi học thuật đối với các nước phát triển, cũng từ đó tạo mối quan hệ hợp tác học thuật quốc tế khá tốt từ các nước: Úc, Canada, Mỹ, Anh, Hà Lan, v.v.. Hiện nay, nhiều cán bộ trẻ đang du học nước ngoài, là điều kiện quan trọng để giao tiếp, mở rộng nghiên cứu và công bố khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu mang tính ứng dụng: Nhân học giáo dục, nhân học y tế, nhân học biển… Bên cạnh đó, hàng năm nhóm nghiên cứu thực hiện những buổi trao đổi học thuật giữa các chuyên gia nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.

3

ĐH KHXH&NV

Nhóm nghiên cứu lý luận Văn hoá học

 

Nghiên cứu các vấn đề lý luận văn hoá học, văn hoá vùng miền và hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Nhóm nghiên cứu này đã công bố nhiều chuyên khảo quan trọng làm cơ sở khoa học cho công tác hoạch định chính sách nhà nước trong phát triển văn hoá. Các đề tài chính có Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Văn hóa người Việt miền Tây Nam bộ; Phát triển du lịch sinh thái và làng nghề tỉnh Bình Dương; Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu miền Tây Nam Bộ, v.v.. Nhóm nghiên cứu này có mối quan hệ hợp tác học thuật quốc tế khá tốt, là điều kiện quan trọng để giao tiếp, mở rộng nghiên cứu và công bố khoa học. Trong thời gian vừa qua, nhiều cán bộ trẻ được đào tạo ở hai cấp thạc sĩ và tiến sĩ đã hoàn thiện, hứa hẹn một tươi lại tốt đẹp cho sự nhiệp nghiên cứu văn hóa trong tương lai.

Xuất bản ấn phẩm “Đình chùa Lăng miếu – Di sản văn hóa vật thể của người Việt tại TP.HCM” do Hồ Sơn Diệp – Nguyễn Văn Hiệp làm chủ biên;

Tổ chức hội thảo: “Đào tạo, nghiên cứu văn hóa ứng dụng với thực tiễn hoạt động văn hóa khu vực phía Nam”, 2015; “Văn hóa dòng họ và gia phả” 2015; “Văn hóa cải lương Nam Bộ” 2016;

4

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Tôn giáo

 

 

Nhóm đã xuất bản nhiều ấn phẩm chuyên khảo, các kỷ yếu hội thảo khoa học làm nền tảng khoa học quan trong cho việc nâng cao nhận thức và đề xuất các chính sách nhà nước trong hoạt động tôn giáo. Các đề tài điển hình Hiện tượng tôn giáo mới và những vấn đề về chính sách và công tác tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nay v.v.. Bên cạnh đó, để phát triển lực lượng nghiên cứu kế thừa, Nhà trường đang thực hiện dự án “Thành lập Bộ môn Tôn giáo học và Trung tâm Tôn giáo học” do Tổ chức Missio (Đức) tài trợ, trong năm 2015, tổ chức hội thảo quốc tế và xuất bản sách  với chủ đề “Phật giáo vùng Mêkong: Lịch sử và phát triển”...

Tổ chức trao đổi học thuật với chủ đề: “Văn hóa tôn giáo Ấn Độ và Việt Nam”, 2014;

5

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Văn học – Ngôn ngữ học - Hán Nôm

 

 

Thông qua các công trình nghiên cứu, nhóm đã xuất bản rất nhiều sách chuyên khảo, sách tham khảo, kỷ yếu hội thảo cùng hàng loạt các bài viết có giá trị trên các tạp chí chuyên ngành; tham gia đào tạo nhiều tiến sĩ, thạc sĩ phục vụ xã hội.

Định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm về các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà thơ  Bùi Giáng (2013); Lê Đình Kỵ; Lê Ngọc Trụ; giới thiệu tuyển tập Ca Văn Thỉnh, Hoàng Như Mai con người và sự nghiệp 2014...

Phối hợp tổ chức hội thảo “Âm nhạc Phương Đông – Bản sắc và giá trị” 2014; “Thông báo khoa học Ngữ văn” 2014; “Thông báo khoa học ngữ văn – Văn hóa tâm linh” Hà Nội 2014.

Giảng viên khoa Văn học & Ngôn ngữ đã có nhiều công trình trên tạp chí (ISSN) Văn học – Viện Văn học – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống – Hội Ngôn ngữ Việt Nam; Tạp chí Đại học Sài Gòn, Tạp chí khoa học Văn hóa & Du lịch;

Xuất bản “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á” 2013; “Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay” do Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Nguyễn Hữu Chương làm chủ biên 2014; “Giáo sư Hoàng Như Mai  với đồng nghiệp và Môn sinh” 2014;

Năm 2015 tổ chức hội thảo “Chữ Quốc ngữ từ khi hình thành đến nay: Sự biến đổi và đóng góp vào văn hóa Việt Nam”; xuất bản tuyển tập “Những vấn đề Ngữ văn – Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của Khoa Văn học và ngôn ngữ” 2015; “Mấy vấn đề Văn học cổ điển Việt Nam” 2015...

6

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Xã hội học – Công tác xã hội

 

Nghiên cứu những vấn đề đang nổi bật của xã hội như vấn đề đô thị hoá và đời sống công nhân, đời sống các khu dân cư và đời sống ngoại thành, nghèo nông thôn – thực trạng và giải pháp; An sinh xã hội hướng đến sự phát triển bền vững; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở các địa phương, tiếp cận các đối tượng dễ tổn thương, đưa công tác xã hội đến với nhiều lĩnh vực khác trong xã hội.v.v..

Các chương trình hợp tác quốc tế điển hình có thể kể: Chương trình thăng tiến giáo dục công tác xã hội) phối hợp với ĐH San Jose State (Hoa Kỳ) do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ; Chương trình "HEIP-Link, vai trò của các viện nghiên cứu cấp cao trong quản lý sở hữu trí tuệ trong quá trình đổi mới và cải tiến tại các nước Mỹ Latinh, châu Á và châu Âu" do Quỹ ERASMUS MUNDUS, EU tài trợ; Dự án “Chương trình nghiên cứu liên ngành về nghèo dựa trên khả năng tiếp cận” Đại học Tokyo, Nhật Bản triển khai; chương trình “Xây dựng và nâng cao năng lực đồng tham gia cho cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường sống khu dân cư  nghèo ở TP. Hồ Chí Minh” do Rosa Luxemburg tài trợ; chương trình “Tập huấn về học tập và mạng lưới phục vụ” (Service– Learning)” năm II do tổ chức United Board tài trợ v.v.. Nhóm nghiên cứu XHH-CTXH đã công bố rất nhiều ấn phẩm khoa học phục vụ phát triển xã hội tại Tp.HCM và nhiều tỉnh thành Nam Bộ.

Tổ chức hội thảo: “Nhận biết, chẩn đoán và can thiệp các rối loạn chuyên biệt học tập ở học sinh”, 2014; “Nhà ở khu dân cư nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và những giải pháp hướng đến môi trường sống bền vững” 2014,  “Hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề”, 2014; “Công tác xã hội trong bệnh viện, những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành” 2016;

7

ĐH KHXH&NV

Nhóm nghiên cứu Triết học – CN Mác – Lênnin và Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh – Khoa học Chính trị

 

Nhóm tập trung nghiên cứu những quan điểm,  những khuynh hướng,… của các nhà triết học, các trường phài triết học trong lịch sử triết học thế giới nói chung và lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam nói riêng, từ đó rút ra những bài học, những ý nghĩa lịch sử hay đưa ra những đề xuất cho qua trình xây dựng phát triển Việt Nam hiện nay

Trong những năm qua nhóm đã nghiên cứu nhiều đề tài khoa học các cấp đạt chất lượng cao và công bố nhiều công trình chuyên khảo, giáo trình, tài liệu tham khảo, hay các bài đăng trên tạp chí chuyên ngành có chất lượng như: Lịch sử triết học tập 1 (Triết học cổ đại); Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, Từ điển triết học Trung Quốc,…

 

 
Nhóm tập trung nghiên cứu những vân đề của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng triết học Hộ Chí Minh để từ đó đề xuất ý kiến, đề xuất giải pháp cho quá trình xây dựng phát triển đất nước.

Thông qua các công trình nghiên cứu, nhóm đã xuất bản các sách tham khảo, kỷ yếu hội thảo cùng hang loạt các bài viết có giá trị trên các tạp chí chuyên ngành; tham gia đào tạo nhiều tiến sĩ, thạc sĩ phục vụ xã hội

 

 
Nghiên cứu các vấn đề về khoa học chính trị, những vấn đề chính sách quốc gia. Từ đó đề xuất, và góp những ý kiến về những vấn đề này cho Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nhóm này đã nghiên cứu và công bố nhiếu công trình trên các giáo trình, sách tham khảo, những đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, những bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành, những kỷ yếu hội thảo có chất lượng.

8

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Địa lý môi trường – Bản đồ viễn thám

 

Tập trung nghiên cứu các vấn đề: Điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hóa Nam Bộ; Nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong các hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị; Hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Cần Giờ trong định hướng bảo vệ môi trường; Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù cho khu vực phía Nam; Thiết kế và biên tập bản đồ giáo khoa phục vụ công tác giảng dạy tại Khoa Địa lý; Vấn đề ngập nước, nhiệt độ tăng và các bệnh tật; thực trạng và định hướng phát triển kinh tế trang trại; Đánh giá rủi ro cho các khu du lịch sinh thái; Sử dụng bản đồ trong Nghiên cứu khoa học v.v..

 Thực hiện đề tài các cấp tỉnh thành...

- “Tài nguyên vị thế vùng biển đảo Kiên Giang: Nhận diện đánh giá và đề xuất giải pháp phát huy giá trị”, do TS. Lê Thị Kim Thoa làm chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQG. (2013-2015)

- “Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thực, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Tp.HCM” do khoa Địa lý phối hợp Chi cục Môi trường TP.HCM.

- “Ứng phó với tình hình xâm nhập mặn của cộng đồng dân cư tại 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp” do TS. Lê Thị Kim Thoa làm chủ nhiệm cấp ĐHQG (2013).

- Bài đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế.

- Tổ chức hội thảo “Sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên – môi trường khu vực Nam Bộ”, 2014;

 

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Việt Nam học

 

Nhóm đã triển khai nhiều nghiên cứu có giá trị về cư dân vùng biển, các lễ hội dân gian khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, các làng nghề truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa Nam Bộ v.v. Đặc biệt, thành phần nòng cốt của nhóm nghiên cứu này còn tham gia giảng các chuyên đề trực tiếp cho người nước ngoài, do vậy, thành viên của nhóm dễ dàng nắm bắt xu thế và thành tựu nghiên cứu của khu vực và thế giới. Trong hai năm vừa qua, đơn vị Khoa Việt Nam học đã đầu tư xuất bản hai tuyển tập nghiên cứu Việt Nam học và chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ), tạo đòn bẩy để thúc đẩy nghiên cứu sâu và cao hơn trong lĩnh vực Việt Nam học

Nhóm do PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết chủ trì đã tiến hành khảo sát tại 9 tỉnh thành có biển ở Nam bộ nhằm bổ sung hiểu biết về các cộng đồng cư dân vùng biển, đảo, cũng như nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam

Ngoài ra, vận dụng tri thức và nguồn tài liệu thu thập được PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết đã tham gia 04 hội thảo trong nước và 01 hội thảo quốc tế liên quan đến biển, đảo Nam bộ, đã biên soạn giáo trình điện tử môn Nhân học biển. Đây là môn học đầu tiên về biển của ngành khoa học xã hội và nhân văn trên toàn quốc.

Xuất bản ấn phẩm “Đời sống xã hội – kinh tế văn hóa của ngư dân và cư dân vùng biển  Nam Bộ” của PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết 2015...

9

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Khu vực học

 

Hướng nghiên cứu so sánh văn hóa, kinh tế, văn học giữa Việt Nam và khu vực nhằm xác định rõ đặc trưng văn hóa khu vực (quốc gia, dân tộc) phục vụ cho công cuộc phát triển xã hội, nhất là khu vực phía Nam. Các đề tài điển hình đã và đang triển khai chủ yếu thuộc các khía cạnh so sánh tính cách văn hóa, đặc trưng văn hóa và cung cách ứng xử, ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa trong khu vực, bản sắc văn hóa, phát triển tài nguyên giảng dạy và nghiên cứu văn học, phát triển kinh tế, quan hệ quốc tế trong khu vực v.v..

Tổ chức hội thảo và xuất bản kỷ yếu có chỉ số ISBN với “Dấu ấn Ấn Độ  trong tiếp biến văn hóa ở Việt Nam và Đông Nam Á” năm 2013. Tiếp tục thành công trên, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo và xuất bản với chủ đề “Giá trị Ấn Độ ở Châu Á”; “Triển vọng đào tạo ngành Úc học”; “Việt Nam và Nhật Bản thế kỷ 17-19: Cái nhìn toàn diện về quan hệ bang giao”; “Văn hóa tôn giáo ở Việt Nam và Nhật Bản: những tương đồng và khác biệt”; “20 năm Hàn Quốc ở Việt Nam – Nhìn lại để phát triển”;

Tổ chức các buổi tọa, chuyên đề: “Việt Nam và Trung Quốc nền kinh tế thị trường”; “Dòng sông Mêkong: Những vấn đề hiện tại và thách thức trong tương lai”; “Dấu ấn Ấn Độ và giao lưu văn xuyên văn hóa”; “Giảng dạy lịch sử trong các trường đại học Nhật Bản – Sự phản ánh các thử thách trong tiến trình toàn cầu hóa đại học”; “Don Sahong: Câu chuyện cá leo thang một dòng sông hàng triệu cuộc sống”...

 Năm 2016 sẽ tổ chức hội thảo “Islam giáo và vấn đề an ninh ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á”;

10

ĐH KHXH&NV

Nhóm Nghiên cứu Đô thị học

 

Các hướng nghiên chính của nhóm bao gồm Quy hoạch đô thị - quy hoạch vùng; Nghèo đô thị; Ngập nước đô thị; Không gian giao tiếp đô thị; Đô thị hoá và biến đổi môi trường, nghiên cứu không gian công cộng và cư dân cư ven mặt nước đồng bằng sông Cửu Long,  v.v.. Hiện tại lực lượng cán bộ trẻ đang được tích cực đào tạo để tiếp nối hoạt động của nhóm nghiên cứu trong tương lai gần.

 

- Xuất bản phẩm: “Những lát cắt đô thị” 2013 – Khoa Đô thị học; “Đô thị học: Lý thuyết và thực tiễn”., Nguyễn Minh Hòa 2012;

- Thực hiện đề tài các cấp; “Nghiên cứu tổng kết 25 năm phát triển vùng Nam thành phố Hồ Chí Minh” đề tài đặt hàng của cty Nam Long cho khoa Đô thị học – PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa làm chủ nhiệm.

- Nghiên cứu và trao đổi học thuật với đại học Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Thailand, Laos, Nepal...

- Tham gia mạng lưới nghiên cứu đô thị Châu Á do trường đại học Yokohama tổ chức.

- Tham gia hội thảo tại Philippines với chủ đề “The 4th international academic consortium for sustainable cities symposium” ; ISSN 2362-9010, 2013.

- Tổ chức hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “The 5th international academic consortium for sustainable cities symposium – Opportunities and challenges for urban sustainable developmnent” tại ĐHKHXH&NV 2014.

- Tham gia hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “The 6th international academic consortium for sustainable cities symposium” tại Nhật Bản, 2015.

- Tọa đàm “Đổi mới đô thị và kịch bản phát trong tương lai cho thành phồ Hồ Chí Minh và các đại đô thị Đông Nam Á hướng đến năm 2030” - trường ĐHKHXH&NV, 2011...

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.