PHIÊN TOÀN THỂ - Hội trường D


09:00-09:20: KHAI MẠC


- Phát biểu khai mạc: PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM
- Phát biểu chào mừng: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng, Trường ĐH Thủ Dầu Một
- Báo cáo đề dẫn: TS. Lê Hữu Phước - Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM


PHIÊN TOÀN THỂ: Hội trường D
09:20-09:35: Prof. Baker, Edward J.- The Harvard-Yenching Institute’s programs in Vietnam, 1990-2017, with emphasis on the University of Social Sciences and Humanities-HCM City
09:35-09:50: TS. Ngô Thị Phương Lan - Đội ngũ tri thức Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM và quá trình hội nhập quốc tế
09:50-10:05: Prof. Florencio Sánchez Escobar - The transdisciplinarity of the social sciences and humanities as potential for solving complex problems in the scientific context
10:05-10:20: GS.TS. Ngô Văn Lệ - Khoa học xã hội: Hội nhập và phát triển. Một số vấn đề đặt ra
10:40-10:55: Prof. Takao Inukai - World religious trends in the 21st century: Can we attain international integration through secular ethics?
10:55-11:10: GS. TS. Huỳnh Như Phương - Khoa học Ngữ văn - Kế thừa và phát triển
11:10-11:25: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, TS. Nguyễn Văn Hiệu - 60 năm đào tạo và nghiên cứu văn hóa: Từ đại học Văn khoa đến ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM
11:25-11:40: PGS.TS. Hà Minh Hồng - Hai thời của một khoa đường Sử học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.