Fukuzama & Nguyễn Trường Tộ - Tư tưởng cái cách giáo dục

Công trình nghiên cứu khoa học Nghiên cứu so sánh tư tưởng cái cách giáo dục ở Nhật Bản và Việt Nam vào giữa thế kỷ XIX - Trường hợp tư tưởng “thực học” của Fukuzawa và Nguyễn Trường Tộ (2006) của PGS. TS. Nguyễn Tiến Lực thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là bước đầu nghiên cứu theo hướng này.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.