TIỂU BAN 5: XÃ HỘI HỌC, NHÂN HỌC, CÔNG TÁC XÃ HỘI, ĐỊA LÝ, TÂM LÝ HỌC – Phòng D. 509

• Chủ toạ: TS. Phạm Gia Trân, PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan, TS. Hồ Minh Quang
• Phiên 1: 13h30 -14h45

• Studying science for development: a critical reflection on cross-scalar climate change adaptation research in Vietnam - Jacob Orion Weger, PhD student.

• Ageing in Vietnam - An integration of studies of social welfare and gerontology - Prof. Ryotaro Katsura.

• Thanatology in Taiwan-taking National Kaohsiung Marine University as an example Prof. Jhih-Sheng Huang/黃志盛.

• The impact of Zodiac signs on Taiwan stock returns Prof. Lin Tsung-Chun/ 林宗鈞, Prof. Zeng Qiu Yu/ 曾秋玉.

• Understanding the Role of Chinese Clan Associations in Integration: A Study of Myanmar Ann Kway Association Ms Daw Win/ 杜温

• Thảo luận

• Giải lao – Tiệc trà

Phiên 2: 15h10 – 16h45 

• Chủ toạ: TS. Phạm Gia Trân, PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan, TS. Hồ Minh Quang

• Khoa công tác xã hội - 10 năm một chặng đường - PGS.TS. Đỗ Thị Hạnh Nga.

• Khoa Địa lý: Phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội - môi trường các vùng lãnh thổ Việt Nam - TS. Phạm Gia Trân, TS. Trương Thị Kim Chuyên, ThS. Hồ Kim Thi.

• Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa TS. Trần Thị Mai Nhân.

• Xu hướng lựa chọn giá trị sống của người trẻ tại TP.HCM - PGS.TS Nguyễn Đức Lộc.

• Nguồn nhân lực trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn - ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ, TS. Trương Hoàng Trương, CN. Phan Đình Bích Vân.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.