Một số kết quả nghiên cứu khoa học Trường Đại Học Khoa học Xã hội Và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), giai đoạn 2011-2016

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn nhất khu vực phía Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong tầm nhìn và sứ mệnh của mình, Trường sớm xác định nghiên cứu khoa học phải gắn với đào tạo và phục vụ cộng đồng. Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Trường đã nỗ lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau để thực hiện nhiệm vụ chính trị – xã hội nêu trên. Thế nhưng có một thực tế là các công trình nghiên cứu và các kết quả của các hoạt động khoa học của Nhà trường chưa được xã hội biết đến nhiều, cũng như tỷ lệ ứng dụng xã hội đạt mức chưa cao. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó quan trọng nhất là xã hội hiện nay vẫn chưa quan tâm nhiều đến vai trò của khoa học xã hội trong đời sống thực tiễn do hiệu quả tác động cần có thời gian để kiểm chứng; đồng thời còn thiếu một cầu nối hữu hiệu giữa nhu cầu xã hội và nhà khoa học. Bên cạnh đó có một thực trạng là định hướng nghiên cứu của đội ngũ làm khoa học của Nhà trường thiên về chú trọng tính chất học thuật và gắn với nhiệm vụ đào tạo. Trước thực tế nêu trên và định hướng phục vụ cộng đồng trong nghiên cứu khoa học, việc biên soạn Hồ sơ một số công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường là một nhu cầu cấp thiết.

          Hồ sơ một số công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường giai đoạn 2011-2016 (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) sẽ là cầu nối giữa nhà trường, xã hội và thế giới để các hoạt động nghiên cứu của Nhà trường được giới thiệu trong phạm vi rộng lớn hơn. Trên cơ sở hồ sơ kết quả nghiên cứu, sẽ phát triển các kết nối hợp tác tiếp theo trong nghiên cứu khoa học cũng như giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; đồng thời cụ thể hóa chủ trương khoa học phục vụ cộng đồng của Nhà trường và làm cơ sở cho định hướng phát triển trong hiện tại và tương lai.

          Hồ sơ một số công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường giai đoạn 2011-2016 này chỉ giới hạn ở những nhiệm vụ khoa học công nghệ: các dự án, đề tài NCKH các cấp (đã nghiệm thu); sách chuyên khảo (sản phẩm của công trình, đề tài NCKH) và các sách kỷ yếu hội thảo (đã xuất bản). 

Tải tài liệu chi tiết ở đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.