Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Lâm Đồng

ăn cứ thông báo số 754/TB-SKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2018 (đính kèm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đăng ký tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ.

Hồ sơ đăng ký gửi về các địa chỉ sau:

  1. Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính – Số: 36 Trần Phú – Phường 4 – Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

  1. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; điện thoại: 08.3724.2160, số nội bộ: 1363; email: btkchi@vnuhcm.edu.vn để theo dõi.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.