Một số vấn đề trong nghiên cứu về quản trị văn phòng và lưu trữ học

Quản trị văn phòng và công tác lưu trữ là những công tác quan trọng đối với hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức. Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng thông tin hết sức mạnh mẽ và đất nước ta đang tiến lên theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới hiện nay, văn phòng với tầm “tầm quan trọng đặc biệt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, ngày càng được nhìn nhận đầy đủ hơn và cũng dành được sự quan tâm nhiều hơn của mọi người, từ lãnh đạo, công chức, nhân viên trong các cơ quan, doanh nghiệp cho đến những người làm công việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về quản trị văn phòng và lưu trữ học ở nước ta.Với mong muốn góp phần làm sáng rõ hơn một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về quản trị văn phòng và lưu trữ học như: những kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng; đổi mới và hiện đại hóa văn phòng; đóng góp của văn phòng đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước; hiện đại hóa công tác lưu trữ; đổi mới công tác tổ chức sử dụng tài liệu nhằm phát huy có hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ; thành tựu và những đóng góp của công tác lưu trữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta và một số vấn đề cần thiết khác, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách Một số vấn đề trong nghiên cứu về quản trị văn phòng và lưu trữ học do Tiến sĩ Nghiêm Kỳ Hồng, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ biên soạn.

Cuốn sách tập hợp và tuyển chọn một số bài viết chủ yếu của tác giả, phần lớn đã được công bố trên các tạp chí, hội thảo khoa học và một số công trình khác trong mấy năm gần đây.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc./.

Tháng 7 năm 2014
NHÀ XUẤT BẢN ĐHQG - HCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.