Hoạt động KH&CN 2018: Hướng dẫn triển khai lập kế hoạch KH&CN năm 2019

Chiều ngày 13/03/2018, tại trường ĐHKHXH&NV,ĐQHG-HCM, PGS.TS. Lâm Quang Vinh, Trưởng ban KH&CN, ĐHQG-HCM đã có buổi nói chuyện về việc hướng dẫn triển khai lập kế hoạch KH&CN năm 2019 tại phòng D201. 

Nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược KH&CN giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong năm 2018 với chủ đề ĐHQG-HCM là “Khoa học công nghệ nâng tầm hội nhập”, được sự đồng thuận của Hiệu trưởng, Phòng QLKH-DA triển khai thực hiện CV số 289/ĐHQG-HCM ngày 27/02/2018 với nội dung “Hướng dẫn triển khai lập kế hoạch KH&CN năm 2019”.


Về phía ban KH&CN, ĐHQG-HCM có PGS.TS. Lâm Quang Vinh – Trưởng ban, PGS.TS. Huỳnh Quyền, PGS.TS. Từ Diệp Công Thành – Phó trưởng ban cùng các chuyên viên về tham dự.

PGS.TS. Lâm Quang Vinh - Trưởng ban KH&CN hướng dẫn thực hiện dự ngân sách KH&CN năm 2019. Ảnh: Việt Thành


Phía Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM có sự tham dự của PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng nhà trường, TS. Trần Anh Tiến – Trưởng phòng QLKH-DA và các Trưởng, Phó Khoa, Bộ môn, Giám đốc các Trung tâm đến tham dự.

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng (bìa phải) đến tham dự. Ảnh: Việt Thành 


Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lâm Quang Vinh đã phổ biến chiến lược KH&CN năm 2018, hướng dẫn lập kế hoạch KH&CN năm 2019, gồm: kế hoạch phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc gắn liền với hệ thống PTN trọng điểm hoạt động hiệu quả; tăng số lượng và chất lượng bài báo quốc tế; Triển khai các chương trình trọng điểm cấp QG và một số chương trình trọng điểm cấp ĐHQG-HCM ký kết hợp tác với Bộ KH&CN; Triển khai một số chương trình/dự án liên ngành trọng điểm, sản phẩm KHCN đột phá; Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, các trung tâm CGCN, TT SHTT – CGCN, hợp tác ĐH-DN; Các chương trình hợp tác với địa phương (TP.HCM, CT Tây nam bộ); Các chương trình HTQT: nghiên cứu đỉnh cao; Tin học hóa quản lý các hoạt động KHCN…


Để đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ KH&CN năm 2018, cần cụ thể hóa các công việc (1) Đề tài: Căn cứ kế hoạch phân bổ kinh phí 2018, các đơn vị nhanh chóng giao nhiệm vụ các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài các cấp. (2) dự án PTN: Các đơn vị lên thời gian biểu thật chi tiết cho từng dự án ở mọi khâu theo quyết định số 59 /QĐ-ĐHQG-KHCN, ngày 15/1/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Đối với những dự án xin điều chỉnh nội dung, danh mục mua sắm, sửa chữa của đơn vị gửi hồ sơ đến Ban KH&CN trước ngày 30/3/2013. (3) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu báo cáo định kỳ và có các biện pháp hành chính để tránh tình trạng trễ hạn…

Buổi hướng dẫn có sự tham dự của Trưởng, phó Khoa, Bộ môn, Giám đốc các Trung tâm đến tham dự. Ảnh: Việt Thành

 

PGS.TS. Lâm Quang Vinh cũng hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 cho đơn vị Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM như: Đánh giá thể chế, chính sách KHCN; Đánh giá kết quả hoạt động KHCN; Đánh giá tiềm lực KHCN, tình hình thực hiện NĐ 54; Phát triển doanh nghiệp KHCN và thị trường KHCN; Hoạt động hợp tác và Hội nhập quốc tế về KHCN; Hoạt động thông tin và thống kê; Cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử trong lĩnh vực KHCN; Tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư PT KHCN; Hoạt động Quỹ phát triển KH&CN các cấp; Tình hình phân bổ và kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt động KH&CN; Chú ý nêu bật những thành tựu/kết quả nổi bật (giải thưởng KHCN, sáng kiến v.v…


Bên cạnh đó, PGS.TS. Lâm Quang Vinh cũng lưu ý kinh phí cho KH&CN: Không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước, cần huy động từ các nguồn: Sử dụng nguồn học phí; Chuyển giao công nghệ; Hợp tác KH&CN với địa phương; Hợp tác quốc tế; Sự phối hợp các cấp quản lý để đảm bảo hiệu quả (sản phẩm cuối); Khắc phục tình trạng chậm giải ngân; Chương trình KH&CN sẽ kết thúc 12/2020.


ĐHQG-HCM cũng xây dựng các trọng tâm trong thời gian tới:

Xây dựng đại học định hướng nghiên cứu; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN; Đẩy mạnh hoạt động NC&KH gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng đào tạo; gắn kết chặt chẽ đào tạo với hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng KHCN; Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, NC&KH và sản xuất kinh doanh theo hướng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Phát triển mạnh các hoạt động xúc tiến, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; đăng ký khai thác các sáng chế; Nâng cao tỷ lệ bài báo ISI trên mỗi giảng viên; Phân bổ hợp lý, đầu tư hiệu quả nguồn lực cho hoạt động NCKH, phấn đấu doanh thu từ hoạt động KHCN đạt tỷ lệ 100% nguồn vốn NSNN cấp; Tăng cường tỷ trọng hoạt động NCKH ở các khối KHXH, kinh tế, quản lý.

 

Phòng QLKH-DA

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.