TS. Ngô Thị Phương Lan. Từ lúa sang tôm

Từ lúa sang tôm


Quyển sách "Từ lúa sang tôm: hành vi giảm thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long" của Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan là một công trình khoa học quan trọng trong nhân học kinh tế và kinh tế phát triển về Việt Nam. Quyển sách và luận án dựa vào dữ liệu thực địa dài ngày của chính tác giả tại hai cộng đồng phát triển mạnh nghề nuôi tôm, một cộng đồng ở vùng Hậu Giang, và một ở vùng Tiền Giang của đồng bằng sông Cửu Long. Kết hợp hài hòa phân tích định tính và định lượng, luận án và quyển sách của TS. Ngô Thị Phương Lan làm rõ chiến lược phân tán và giảm thiểu rủi ro của nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của mạng lưới xã hội hay vốn xã hội trong chiến lược này.
Nội dung gồm bốn chương:
CHƯƠNG I: Quá trình chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm và tổng quan về cộng đồng nông dân chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long.
CHƯƠNG II: Rủi ro và vốn xã hội: Khái niệm và các quan điểm lý thuyết.
CHƯƠNG III: Hành vi giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh tế của nông dân nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
CHƯƠNG IV: Quan hệ xã hội và vốn xã hội trong hoạt động kinh tế của cộng đồng nông dân nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Với nội dung chính nghiên cứu về hoạt động nuôi tôm, quan hệ xã hội và vốn xã hội của nông dân người Việt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tác giả đã tìm hiểu nhiều công trình tiếp cận chủ đề này theo những hướng liên quan đến nghiên cứu của tác giả như sau:
- Trồng lúa và nuôi tôm như các phương thức mưu sinh của nông dân.
- Nuôi tôm là một nghề có tính rủi ro cao.
- Quan hệ xã hội của cộng đồng nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu và chọn điểm nghiên cứu.

Ngày phát hành: 31/08/2014
Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia
Tác giả: Ngô Thị Phương Lan
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-2455-2
Trọng lượng: 500 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 320


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.