Giới thiệu phòng quản lý khoa học - dự án

1. Chức năng của Phòng Quản lý Khoa học – Dự án

  • Tham mưu cho Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý về Khoa học – Công nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về các ngành khoa học xã hội và nhân văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


2. Nhiệm vụ của Phòng Quản lý Khoa học – Dự án

  • Đẩy mạnh toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, cả về số lượng lẫn chất lượng các công trình; nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên; gắn hoạt động nghiên cứu với giảng dạy.
  • Xây dựng và tham gia các chương trình khoa học trong lĩnh vực KHXH&NV và các lĩnh vực có liên quan của quốc gia, các đề tài nghiên cứu trọng điểm của ĐHQG TPHCM và các trung tâm, viện nghiên cứu, của TPHCM và các địa phương… phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại TPHCM, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, cũng như phục vụ thiết thực cho hoạt động đào tạo.
  • Tăng cường hiệu quả ứng dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học trên cả hai bình diện: lý thuyết và thực tiễn
  • Thành lập và phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu những lĩnh vực thuộc thế mạnh truyền thống của trường như Ngôn ngữ - Văn học; Lịch sử - Nhân học; Triết học - Xã hội học; Địa lý - Đô thị - Môi trường; Ngoại ngữ. Tạo điều kiện và phát huy tối đa năng lực nghiên cứu của các giáo sư đầu ngành (bao gồm cả các thầy cô giáo đã nghỉ hưu). Có chính sách thoả đáng nhằm thu hút cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nước.
  • Liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu tại TPHCM và trong cả nước trong nghiên cứu khoa học. Coi trọng mối quan hệ hợp tác với Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Hà Nội nhằm chủ trì/tham gia các dự án nghiên cứu trọng điểm của quốc gia, quốc tế; tăng cường tìm kiếm các dự án nghiên cứu do các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài đặt hàng, tài trợ hoặc cùng thực hiện với các nhà khoa học quốc tế.
  • Đa dạng hóa các sản phẩm khoa học, hình thức sinh hoạt khoa học; thúc đẩy việc công bố các công trình trên các tạp chí khoa học, đặc biệt là các tạp chí khoa học của khu vực và quốc tế; có chính sách khen thưởng những cán bộ, viên chức có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế.
  • Nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm nghiên cứu trong hoạch định chiến lược khoa học, đấu thầu các chương trình, dự án, đề tài các cấp có kinh phí lớn. Tập trung phát triển Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á trở thành trung tâm nghiên cứu cơ bản mạnh.
  • Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học bằng các dự án trong nước và nước ngoài.
  • Xây dựng các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu cấp bộ môn đối với các bộ môn có nhu cầu.


3. Danh sách nhân sự của Phòng Quản lý khoa học – Dự án

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

EMAIL

1

Trần Anh Tiến

Trưởng phòng

TS

Xã hội học

trantien@hcmussh.edu.vn

 2

 

Phó phòng

 TS

 

 

3

 Nguyễn Hoàng Yến

Phó phòng

TS

Văn học so sánh

 hoangyen@hcmussh.edu.vn

 4

Vũ Anh Thu

Chuyên viên

CN

Xã hội học

 vuanhthu@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

ThS

Nhân học

marythuy87@gmail.com

6

Bùi Việt Thành

Nghiên cứu viên

ThS

Xã hội học

buivietthanh@hcmussh.edu.vn

7

Phạm Bích Ngọc

Chuyên viên

CN

Kinh tế

phambichngoc146@hcmussh.edu.vn

8

Đỗ Hoàng Phương An

Chuyên viên

ThS

Nhân học

dohoangphuongan@hcmussh.edu.vn

9

Cao Thanh Tâm

Chuyên viên

CN

Xã hội học

caothanhtam888@hcmussh.edu.vn

10

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

ThS

Văn hóa học

lehang@hcmussh.edu.vn

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.