ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG – LOẠI B: Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ

- Tên tác giả/nhóm tác giả

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nội dung công việc

1

Dương Thành Thông

Bảo tàng Lịch sử- Văn hóa

ĐHKHXH&NV

Thư ký

2

Phí Ngọc Tuyến

Khoa Lịch sử - ĐHKHXH&NV

Nghiên cứu

3

Võ Thị Ánh Tuyết

Khoa Lịch sử - ĐHKHXH&NV

Nghiên cứu

4

Hà Thị Sương

Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa

ĐHKHXH&NV

Nghiên cứu

5

Võ Thị Huỳnh Như

Bảo tàng Lịch sử- Văn hóa

ĐHKHXH&NV

Nghiên cứu

6

Quảng Văn Sơn

HVCH Trường ĐHKHXH&NV

Nghiên cứu

7

Hoàng Ngọc Hòa

 

Nghiên cứu

8

Nguyễn Hữu Lý

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp – tỉnh Đồng Tháp

Phối hợp

9

Lê Thị Hậu

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp – tỉnh Đồng Tháp

Phối hợp

10

Nguyễn Thị Bé Tư

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp – tỉnh Đồng Tháp

Phối hợp

11

Trần Văn Nam

Bảo tàng Đồng Tháp

Phối hợp

12

Phạm Ngọc Hiếu

Bảo tàng Đồng Tháp

Phối hợp

13

Nguyễn Minh Sang

Bảo tàng An Giang

Phối hợp

14

Nguyễn Ngọc Vân

Bảo tàng An Giang

Phối hợp

15

Bùi Phát Diệm

Bảo tàng Long An

Phối hợp


Thuộc đơn vị: ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc gia trọng điểm “Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ”, Mã số đề tài: B2010-18b-03TĐ.
- Tóm tắt nội dung
Văn hóa Óc Eo góp phần vô cùng quan trọng cho việc hình thành vương quốc Phù Nam. Trên lãnh thổ Việt Nam đến nay đã xác định ít nhất có 5 trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo, gồm: Trung tâm tôn giáo Óc Eo – Ba Thê; Trung tâm tôn giáo Đá Nổi; Trung tâm tôn giáo Gò Tháp; Trung tâm tôn giáo Bình Tả và Trung tâm tôn giáo Gò Thành.
Từ những kết quả nghiên cứu về kiến trúc và di vật đã góp phần xác định chức năng các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ. Có những trung tâm chỉ thể hiện duy nhất Hindu giáo. Nhưng cũng có những trung tâm tôn giáo có sự đan xen của cả hai tính chất tôn giáo Phật giáo và Hindu giáo.
Trung tâm tôn giáo Hindu: trung tâm tôn giáo Đá Nổi, trung tâm tôn giáo Gò Thành, có đền thờ thần Vishnu, thần Shiva.
Trung tâm tôn giáo kết hợp cả Hindu giáo và Phật giáo: gồm ba trung tâm là trung tâm tôn giáo Óc Eo – Ba Thê, trung tâm tôn giáo Gò Tháp và trung tâm tôn giáo Bình Tả.
Với ba thời kỳ:
 Thời kỳ Óc Eo sớm (thế kỷ II-I trước Công nguyên – III).
 Thời kỳ Óc Eo điển hình (thế kỷ IV – đầu thế kỷ VII).
 Thời kỳ hậu Óc Eo (giữa thế kỷ VII – XII).
- Địa chỉ áp dụng
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.