TIỂU BAN 6: VĂN HỌC & NGÔN NGỮ - QUẢN LÝ – DU LỊCH – THƯ VIỆN THÔNG TIN HỌC - Phòng D. 402

Chủ toạ: PGS.TS. Đoàn Lê Giang, PGS.TS. Lê Khắc Cường, TS. Đinh Lư Giang
Phiên 1: 13h30 -14h45
• Phát triển Tạp chí khoa học của Đại học KHXH&NV , DHQG TPHCM trước yêu cầu phát triển Đại học nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế
PGS.TS Trần Thị Thu Lương.
• International Language Teaching: A Proposed TUS Spelling System for Vietnamese Language - Prof. Wang-Kun Chen, Prof. Bo-Cyuan Yu, Prof. Ching-Tse Lee.
• Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM với sứ mệnh sưu tầm và công bố di sản văn hóa phi vật thể văn học dân gian Nam bộ và Tây Nguyên - TS. La Mai Thi Gia.
• Tiếp nhận lý thuyết phương tây trong lý luận - phê bình văn học miền Nam trước 1975 với việc xây dựng nền lý luận – phê bình văn học dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển - TS. Trần Hoài Anh.
• Thảo luận
• Giải lao – Tiệc trà
• Phiên 2: 15h10 – 16h45
• Chủ toạ: TS. Ngô Thanh Loan , PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Sinh, Prof. Deddy Marciano
• The introduction of folk beliefs into the construction of local tourism - take the Ryukyu islands as an example - Prof. Chiang,Chung-I/蔣忠益, Prof.Yang Shuya/楊淑雅.
• Capital Investment, Internationalisation and Firm Performance: An Empirical Study of Listed Manufacturing Firms in The Indonesian Stock Exchange 2011 – 2015 - Prof. Dr. Deddy Marciano, Prof. Elvinna Salim, Prof. Arif Herlambang.
• A Study on the Current Development of Faculty-librarian Collaboration in the Universities of Hong Kong, Singapore, Thailand, and Taiwan - Prof. Ti Yu/于第.
• Bộ môn du lịch trong định hướng xây dựng Đại học nghiên cứu của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM - TS. Ngô Thanh Loan.
• Tăng cường dịch vụ du lịch trong việc khai thác các giá trị văn hóa tâm linh tại Châu Đốc, An Giang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đô thị du lịch vùng biên giới - ThS. Dương Đức Minh, ThS. Võ Thanh Tuyền.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.