ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG – LOẠI C: Nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng trong các hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba – Trường hợp điển cứu tại TP. Cần Thơ

- Tên tác giả/nhóm tác giả
TS. Phạm Gia Trân (Chủ nhiệm)
TS. Ngô Thị Thu Trang
ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân
ThS. Trần Thị Đoan Trinh
Thuộc đơn vị: Khoa Địa Lý – ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài cấp Đại học quốc gia loại C, mã số: B2009-18b-01
Hoàn thành vào tháng 8/2011
 
-Tóm tắt nội dung
I. MỤC TIÊU
1.1 Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu nâng cao năng lực của cộng đồng trong các hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba, từ đó góp phần cho sự tham gia của cộng động đồng vào các hoạt động cải thiện tại địa phương được hiệu quả và bền vững hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao hơn.
1.2 Mục tiêu cụ thể
Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:
1- Tìm hiểu và đánh giá các chính sách và qui định liên quan đến xây dựng và bảo quản hạ tầng đô thị cấp ba.
2- Tìm hiểu các nội lực của cộng đồng cho việc tham gia họat động nâng cấp (bao gồm năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu) và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng
3- Tìm hiểu và đánh gía các mô hình nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba có sự tham gia của cộng đồng trong các chương trình, dự án được thực hiện tại TP. Cần Thơ.
4- Tìm hiểu kinh nghiệm và sáng kiến của địa phương trong công tác tổ chức các hoạt động nâng cấp và nhận dạng năng lực, tiềm năng và mong đợi của chánh quyền địa phương và cộng đồng trong việc tham gia hoạt động nâng cấp
5- Đề xuất các mô hình quản lý thể chế và cơ chế hoạt động thích hợp cho sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba

II. NỘI DUNG
1.1 Đô thị hóa và hạ tầng đô thị cấp ba
1.2 Thực trạng hạ tầng đô thị cấp ba tại khu vực khảo sát
Nội dung 2: Thực trạng tham gia của cộng đồng trong hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
2.1 tham gia của cộng đồng trong hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
2.2 đề nghị của cộng đồng về tham gia hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
2.3 đề nghị của chánh quyền địa phương
Nội dung 3: Thể chế và tổ chức hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
3.1 chính sách liên quan đến nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
3.2 tổ chức hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
Nội dung 4: Đề xuất chương trình tập huấn cho nhóm mục tiêu và sổ tay hoạt động nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
4.1.xây dựng chương trình tập huấn cho nhóm mục tiêu
4.2. xây dựng đề cương sổ tay
- Địa chỉ áp dụng
Chuyển giao cho các tổ chức đơn vị có nhu cầu tham khảo hoặc sử dụng khi thực hiện các hoạt động về nâng cấp hạ tầng đô thị cấp ba
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và phát triển cộng đồng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.