Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại – Tủ sách Khoa học xã hội - Chuyên đề về Di sản văn hóa do Viện Harvard Yenching tài trợ

Trong bối cảnh ngày càng nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, nghiên cứu về di sản văn hóa trở thành chủ đề hấp dẫn với những kết quả rất đáng ghi nhận. Cuốn sách Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại ra đời với mong muốn đóng góp thêm vào dòng chảy nghiên cứu vốn đang rất sôi nổi về chủ đề này.Đây là cuốn sách thứ 4 được xuất bản, tiếp theo sau các cuốn: Sự biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay (2008), Nghiên cứu văn học Việt Nam – Những khả năng và thách thức (2009), Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận (2011). Cuốn sách tập hợp 9 bài viết về di sản văn hóa từ các góc nhìn khác nhau của các nhà nghiên cứu nhân học và văn hóa học.
1. Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Hiền, Đào Thế Đức, Hoàng Cầm. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong quá trình hiện đại hóa:  Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Phú Thọ), hội Gióng (Hà Nội), tháp Bà  Poh Nagar (Khánh Hòa) và văn hóa cồng chiêng của người Lạch (Lâm Đồng)
2. Đoàn Thị Tuyến. Sự hồi sinh của nghi lễ Then và vấn đề bảo tồn văn hóa tộc người trong xã hội Việt Nam hiện đại.
3. Trần Thị Thủy. Khôi phục và phát huy truyền thống tự quản, cố kết cộng đồng trong việc bảo vệ di sản văn hóa (Nghiên cứu trường hợp đền bà Chúa Kho).
4. Phan Thuận Thảo. Nhã nhạc trong bối cảnh mới: Nghiên cứu về sự chuyển đổi chức năng từ âm nhạc nghi lễ sang âm nhạc thế tục.
5. Huỳnh Thị Vân Anh. Lễ tế giao ở Huế: Phục dựng nghi lễ và tái tạo niềm tin.
6. Trần Đình Hăng. Lễ hội Bà Tơ ở vùng Huế: Giá trị lịch sử và quá trình tái hiện.
7. Trần Kỳ Phương. Bảo tồn và quản lý di tích Chăm-pa ở miền Trung Việt Nam: Nghiên cứu trường cứu mẫu tại Thánh địa Mỹ Sơn - Một di sản văn hóa thế giới.
8. Lâm Nhân. Chợ nổi Cái Bè - nhìn từ góc độ di sản.
9. Nguyễn Ngọc Thơ, Trình Xuân Tuyết. Tín ngưỡng Thiên Hậu ở Nam bộ - Hiện trạng và đặc trưng.

Dù chưa bao quát hết những kết quả nghiên cứu đa dạng phong phú hiện nay về di sản văn hóa, mà các bài viết được tập hợp ở đây chỉ là những góc tiếp cận khác nhau về các những vấn đề đặt ra đối với di sản văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh xã hội đương đại. Đó là những sự vận động, thay đổi của di sản văn hóa dưới tác động đa chiều của những sự biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Đó là quá trình hội nhập văn hóa, sáng tạo truyền thống, phục hồi di sản, bảo tồn di sản, khai thác di sản trong bối cảnh mới. Đó là những thuận lợi và thách thức, những sự đồng thuận và mẫu thuẫn trong vấn đề nhìn nhận về di sản văn hóa hiện nay.

Các bài viết trong cuốn sách này là những trường hợp nghiên cứu về đa dạng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể và phi vật thể của người Việt và các tộc người thiểu số trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Tám bài viết được thực bởi các cá nhân, một bài viết được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu, đây là sự hợp tác hiệu quả của họ để có thể khảo sát được nhiều các di sản văn hóa trên nhiều địa bàn khác nhau của cả nước và nhìn ra các vấn đề có tính chất chung và bao quá cho các di sản văn hóa của Việt Nam hiện nay. Cuốn sách đã dành dung lượng nhiều nhất để giới thiệu tới bạn đọc nghiên cứu.

Nghiên cứu về di sản không phải một chủ đề mới song những vấn đề đặt ra từ việc nghiên cứu đó lại chưa bao giờ cũ. Sự tạo dựng không gian mới cho các di sản hiện nay; sự gắn kết hay tương tác của các di sản văn hóa với đời sống cộng đồng, với du lịch, với sự phát triển của xã hội; những động thái về lợi ích, chính trị, thể diện hay bản sắc thể hiện trong mỗi sự thay đổi của di sản; các yếu tố liên quan đến tiếng nói và sự lựa chọn của chủ thể di sản văn hóa, tính xác thực của di sản sau những phục hồi… mà các bài viết trong cuốn sách này để cập tới là những đóng góp thiết thực cho giới khoa học về cả mặt lý thuyết và thực tiễn, tạo thêm một diễn đàn cởi mở và thiện chí cho những bàn luận, những cách tiếp cận đa chiều về di sản văn hóa Việt Nam hiện nay.

Cũng như cách làm của ba cuốn sách trước đã xuất bản trong Tủ sách Khoa học xã hội, cuốn này cũng được thực hiện theo hình thức có thẩm định độc lập (peer review), các bài viết sau tuyển chọn sơ bộ đã được gửi tới các chuyên gia trong lĩnh vực gần gũi nhất với chủ đề nghiên cứu của bài viết để đọc thẩm định. Các ý kiến phản biện độc lập được coi là những trao đổi, gợi ý quan trọng để tác giả chỉnh sửa bài viết tốt hơn, không mang tính áp đặt. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của chính tác giả, các bài viết trong cuốn sách này còn ghi nhận quá trình hợp tác khoa học hiệu quả giữa họ với các chuyên gia phản biện. Tuy nhiên, do các tác giả ở vị trí công tác khác nhau, địa bàn làm việc cũng như bối cảnh học vấn khác nhau nên các bài viết chưa có được sự đồng đều về cách thức khai thác nội dung và triển khai phương pháp nghiên cứu song điều đó cũng thể hiện một thực tế trong tình hình nghiên cứu về di sản văn hóa hiện nay mà cuốn sách này ghi nhận.


Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những ý kiến bàn luận, đóng góp quý báu của độc giả trong và ngoài giới nghiên cứu để việc tổ chức Tủ sách này ngày một chuyên nghiệp hơn và chất lượng nghiên cứu của các bài viết cũng ngày càng được các tác giả nâng cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.
Hà Nội, tháng 5 năm 2014
Thay mặt nhóm biên tập
Lê Hồng Lý

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.