Văn hóa dân gian và giao lưu xuyên văn hóa ở Đông Á - tập 1. Văn hóa dân gian: cho hạt nảy mầm

 

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa xuất bản cuốn sách “Văn hóa dân gian: Cho hạt nảy mầm” (tập 1) nằm trong series sách “Văn hóa dân gian và giao lưu xuyên văn hóa ở Đông Á”. Nội dung cuốn sách không chia thành các chương mà chia thành hai phần chính, gồm Phần 1: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa dân gian” và Phần 2: “Gia lưu tiếp biến trong văn hóa dân gian”. Cuốn sách là tập hợp những bài viết (được phản biện khoa học) của nhiều tác giả, xoay quanh nhiều chủ đề chung nổi bật dưới đây.


Một số vấn đề lý luận về văn hóa dân gian và giao lưu văn hóa như: “Văn hóa dân gian là kết tinh của tri thức ứng xử của dân gian với hoàn cảnh sống, bao gồm cả yếu tố môi sinh và hoàn cảnh lịch sử - xã hội, không ngừng được hoàn thiện và diễn hóa theo từng hơi thở và nhịp sống thời đại. Văn hóa dân gian là “Văn hóa gốc”, “Văn hóa Mẹ”, là nguồn cội và là môi trường văn hóa của nhiều hệ tư tưởng chính thống”. “Văn hóa dân gian là phần tinh túy nhất, sâu đậm nhất, làm nên cái hồn, cái cốt lõi, cái ổn định trong bản sắc của mỗi nền văn hóa. Ngược lại, giao lưu văn hóa luôn là cái của mọi biến đổi, mọi cái mới trong sự phát triển của mỗi nền văn hóa” và “chính hoạt động giao lưu văn hóa dân gian trên cơ sở của sự tương đồng và tương cận về nền tảng, phương thức tư duy và nguyên tắc kết tinh tri thức ứng xử trong cuộc sống thường nhật các dân tộc có thể đóng vai trò cầu nối tư tưởng, giúp rút ngắn các khoảng cách và mang các dân tộc đến gần nhau hơn”.


Một số vấn đề thực tiễn của văn hóa dân gian. “Thế giới nhìn nhận và đánh giá văn hóa dân gian bằng nhiều cách tiếp cận mới, trong đó đặc biệt trú trọng cách thức mà tri thức dân gian được kiến tạo và phát triển. Tính chất, đặc điểm và quy luật phát triển các mối quan hệ tương tác đa chiều giữa văn hóa dân gian với văn hóa chính thống và diễn ngôn phát triển cần được nhận diện và thảo luận dưới nhãn quan khoa học hiện đại (...), qua đó đề xuất xây dựng mô hình tương tác mới. Trong đó văn hóa dân gian được “tăng quyền” để tự thân vận động, phát triển theo kịp những nhu cầu mới của thời đại và các diễn ngôn phát triển mới”.


Một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt văn hóa dân gian đặc thù và hệ quả giao tiếp văn hóa tộc người Nam Bộ Việt Nam như của người Mạ, người S’tiêng, người Chăm, người Khmer, v.v... ; Gốm Hoa Lam Việt Nam qua giao lưu xuyên văn hóa; Tín ngưỡng thần Nông ở Nam Bộ; Shaman giáo của người Việt Nam Bộ trường hợp ông bà bóng. Đặc biệt, bài viết về biến đổi nho giáo ở Nam Bộ trường hợp Minh Đức Nho giáo Đại đạo ở Trà Vinh làm nổi bật nên sự giao lưu văn hóa giữa người Việt và người Hoa; sự tích hợp triết lý Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian và đạo Cao Đài trên nền tảng Nho giáo Nam Bộ, gián tiếp khẳng định giá trị Nho học phong cách Nam Bộ trong suốt quá trình khai phá và phát triển vùng đất Nam Bộ.


Ngoài ra cuốn sách còn có một số bài viết đi sâu vào miêu tả về tín ngưỡng và sinh hoạt tín ngưỡng của người Nam Bộ như Đình làng và tín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng tại khu Chợ Lớn; Dung hợp văn hóa qua lễ Vu Lan Thắng hội tại bốn ngôi miếu Ông Bổn; Sinh hoạt tín ngưỡng ở miếu Thanh Minh thị xã Vĩnh Châu; Về sắc phong cho bà Thiên Hậu của các triều đại Trung Quốc, v.v... Thông qua những bài viết của nhiều tác giả trên, cuốn sách hy vọng góp phần vào việc làm rõ sự phát triển và giao lưu của văn hóa dân gian ở Đông Á nói chung và ở Nam Bộ Việt Nam nói riêng. Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa quan tâm đến những vấn đề “văn hóa dân gian” và “giao lưu xuyên văn hóa” ở Đông Á.

 

P.QLKH - DA

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.