24/01/2018

Sáng nay (20/1), diễn giả Trần Thị Vĩnh Tường đã có buổi thuyết diễn tại trường Đại học KHXH&NV TP.HCM  với chủ đề: Bolero, di sản âm nhạc trong dòng chảy văn hoá cư dân Nam bộ . Trước buổi diễn thuyết này, bà Trần Thị Vĩnh Tường đã có 1 tháng để tìm hiểu, nghiên cứu. Bà cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển chủ đề bolero với cư dân miền Nam thành sách.