Cơ cấu tổ chức hoạt động

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ba mảng công tác chính của phòng:
- Quản lý việc thực hiện đề tài nghiên cứu, hội nghị hội thảo, tọa đàm khoa học và hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm;
- Quản lý thông tin nghiên cứu KH &CN, NCKH của sinh viên; công bố khoa học, kỷ yếu, tạp chí, tập san, tuyển tập chuyên đề;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu; xây dựng dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học; thành lập, theo dõi hoạt động của các nhóm nghiên cứu trọng điểm.

2. CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ 

1/Trưởng phòng: TS. Trần Anh Tiến
 trantien@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Chỉ đạo chung; Phụ trách về nhân sự, dự toán kinh phí NCKH, nhóm NC mạnh;
- Chịu trách nhiệm về việc công bố nội dung hoạt động KH&CN lên Website;
- Đại diện Phòng trong các Hội đồng KH&CN, trong công tác đối ngoại;
- Chỉ đạo Phòng trong việc biên soạn các quy chế, báo cáo thống kê do Hiệu trưởng phân công, khai thác các kết quả nghiên cứu, chuyển giao KH&CN.
- Phụ trách quản lý các công việc tổ chức hội thảo quốc tế tại Trường;
- Phụ trách quản lý NCKH Sinh viên và GV Trẻ;
- Phụ trách quản lý hoạt động KHCN tại các đơn vị Văn hóa học, Nhân học, Lịch sử, Lưu trữ - QTVP, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Giáo dục học, Việt Nam học, TTNC Văn hóa học, TTNC Hàn Quốc.

2/Phó trưởng phòng: ThS. Mai Thị Kim Khánh
 kimkhanhmai@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122

- Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức triển khai đăng ký, thực hiện và nghiệm thu đề tài nghiên cứu của giáo viên;
- Quản lý việc thực hiện kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học và thu hồi kinh phí các đề tài trễ hạn;
- Quản lý và theo dõi hoạt động các dự án nghiên cứu;
- Quản lý và theo dõi hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm;
- Xây dựng dự toán kinh phí cho mảng khoa học công nghệ của đơn vị;
- Quản lý việc cập nhật, báo cáo hoạt động KH&CN Trường theo triển khai của ĐHQG, Bộ KH&CN;
- Phụ trách hoạt động thi đua – khen thưởng KH&CN.
- Phụ trách quản lý hoạt động KHCN tại các đơn vị Xã hội học, Công tác xã hội, Đô thị học, Tâm lý học, Quan hệ Quốc tế, Thư viện – Thông tin học, Tâm lý học, Triết học, Du lịch, Địa lý, TTNC Biển và Đảo, TTNC Quốc tế, TTNC Tôn giáo.


3/Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Ngọc Minh Châu
 hoangngocminhchau@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Quản lý việc tổ chức thực hiện và hỗ trợ hoạt động công bố nghiên cứu khoa học của giáo viên, học viên Sau đại học thông qua hội thảo khoa học, tạp chí, tập san, kỷ yếu, tuyển tập chuyên đề;
- Xây dựng kế hoạch quản lý và theo dõi việc thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo và tọa đàm, trao đổi khoa học;
- Quản lý và theo dõi việc tổ chức các lớp tập huấn cho GV phục vụ công tác NCKH, công bố lý lịch khoa học CB-GV;
- Triển khai việc thực thi Quyền Sở hữu tài sản trí tuệ trong hoạt động NCKH và giảng dạy.
- Phụ trách quản lý hoạt động KHCN tại các đơn vị Đông phương học, Ngữ Văn Trung Quốc, Ngữ Văn Anh, Ngữ Văn Pháp, Ngữ Văn Ý, Ngữ Văn Tây Ban Nha, Ngữ Văn Đức, Văn học Ngôn ngữ, Báo chí – Truyền thông, Phòng Sưu tầm Hán Nôm và TT thực nghiệm ngôn ngữ.

3. CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH 
1/ Chuyên viên: Phạm Bích Ngọc

 ThS Quản lý Giáo dục
 phambichngoc146@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Triển khai việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH các cấp và hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đề tài; theo dõi việc thực hiện kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học và thu hồi kinh phí các đề tài trễ hạn; theo dõi kết quả hoạt động thi đua – khen thưởng KH&CN cấp ĐHQG, cấp Trường; lưu giữ hồ sơ thành lập và theo dõi hoạt động của các trung tâm, dự án, phòng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu trọng điểm; theo dõi đề tài của Sở KHCN và cấp tỉnh thành.
- Công tác lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng liên quan đến quản lý đề tài KHCN các cấp.

2/ Chuyên viên: Nguyễn Hữu Bình

 Cử nhân Xã hội học
 nguyenhuubinh@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Tổ chức và theo dõi hoạt động và tổ chức các hội nghị, hội thảo KH, các buổi tọa đàm - trao đổi khoa học; dự án quốc tế.
- Công tác Đảm bảo chất lượng liên quan đến hội thảo quốc tế.

3/ Chuyên viên: Nguyễn Thị Lệ Hằng

 Thạc sĩ Văn hóa học
 lehang@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Triển khai, theo dõi và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên, các lớp chuyên đề hỗ trợ sinh viên NCKH, triển lãm thành tích NCKH SV và giải thưởng SV NCKH, liên kết NCKH SV với các đơn vị tài trợ;
- Quản lý NCKH giảng viên Trẻ (chương trình Vườn ươm; Sumitomo)..
- Công tác Đảm bảo chất lượng liên quan đến NCKH Sinh viên và GV Trẻ.

4/ Chuyên viên: Trần Thị Thùy Dương 

 Cử nhân Văn học 
 thuyduongqlkh@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Phụ trách các hoạt động biên tập, ấn hành Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - Chuyên san KHXHNV, các tuyển tập chuyên đề; hỗ trợ việc viết báo cáo về hoạt động và chuyển giao KH&CN, biên tập nội dung các bài viết đăng website Phòng QLKH-DA. 
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.
- Công tác Đảm bảo chất lượng liên quan đến mảng xuất bản tạp chí.

5/ Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy

 Thạc sĩ Dân tộc học
 nguyenthuy@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122

- Phụ trách việc hành chính, công văn đến-đi; thu thập số liệu hoạt động Đảm bảo chất lượng; thống kê KH&CN phục vụ báo cáo và hoạt động ĐBCL; công bố khoa học, dịch thuật, tổ chức các lớp tập huấn về KH&CN cho giảng viên. Phụ trách chính Công tác Đảm bảo chất lượng. 

- Viết các báo cáo hoạt động khoa học công nghệ thường kỳ (báo cáo quý, báo cáo thường niên) theo yêu cầu cấp trên;

 


6/ Chuyên viên: Vũ Anh Thu

 Cử nhân Xã hội học
 vuanhthu@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122
- Triển khai thực hiện, theo dõi hoạt động và thanh quyết toán cho các kế hoạch, dự án KHCN tại các địa phương;

- Công tác xuất bản giáo trình

- Quản lý các Trung tâm 115

- Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng liên quan đến kế hoạch, dự án, giáo trình.

 

7/ Chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh Như

 Thạc sĩ Văn hóa học 
  nhunguyen@hcmussh.edu.vn
 (84-28) 3829 3828 - 122
- Phụ trách quản lí Hội thảo trong nước, Tọa đàm khoa học trong nước, Biên tập kỷ yếu hội thảo, viết tin và đưa thông tin về hoạt động KH&CN lên trang web Trường; khai thác thông tin KH&CN;
- Quản lý hoạt động KHCN các trung tâm nghiên cứu; 
- Công tác Đảm bảo chất lượng liên quan đến hội thảo trong nước.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.