PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

   Bộ phận Đối ngoại Bộ phận Quản lý khoa học      
Email  era@hcmussh.edu.vn
 qlkh_da@hcmussh.edu.vn
     
Điện thoại (84) 028-3829-3828, ext.  114
(84) 028-3829-3828, ext. 122 
     
Địa chỉ

 Phòng B.005                                                                 Phòng D.101

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     
Website
 http://www.hcmussh.edu.vn/ 
     


TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

Email: chuyensankhxhnv@hcmussh.edu.vn

http://stdjssh.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjssh


HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Email: qlkhda_hoithao@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.